10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej


MINIONA -

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W 2022 r. Polonijna Biblioteka Cyfrowa (PBC) obchodzi jubileusz powstania. Platforma cyfrowa PBC została utworzona przed dziesięciu laty przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach projektu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Przez dziesięć lat w PBC zgromadzono materiały wytwarzane i zbierane przez instytucje polonijne i Polaków zarówno w krajach sąsiadujących z Polską (np. Litwa, Rosja), jak i w dalekiej Brazylii, Argentynie czy Nowej Zelandii, a to tylko wybrane przykłady. PBC udostępnia cyfrowe kopie archiwaliów, książek, fotografii, obszerny zbiór prasy polonijnej z całego świata, a od niedawna bogate materiały Archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Daje dostęp do unikalnych i rozproszonych źródeł do historii i kultury Polonii.

Konferencja „10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej” stanie się forum do rozmowy o samej PBC, jej powstaniu, rozwoju i dotychczasowej roli. Organizatorzy zapraszają też do prezentacji wyników badań prowadzonych na bazie jej bogatych i unikatowych materiałów. Chcielibyśmy też podjąć dyskusję o perspektywach rozwoju PBC, o kierunkach prac badawczych nad kulturą Polonii reprezentowaną przez zbiory Biblioteki.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się historią i współczesnością Polonii, jej kulturą, dziejami, rolą i funkcjonowaniem mediów polonijnych oraz digitalizacją i tworzeniem bibliotek/repozytoriów cyfrowych.

Zapraszamy do zgłaszania referatów o tematyce dotyczącej PBC i jej zbiorów, do zaprezentowania badań, które opierają się na zasobach Biblioteki. Chętnie przyjmiemy wystąpienia dotyczące mediów Polonii, konkretnych zbiorów oraz możliwości/konieczności ich cyfryzacji, także perspektyw rozwoju zarówno PBC, jak i badań nad polonijnymi mediami.

Zachęcamy do zapoznania się z zasobem Polonijnej Biblioteki Cyfrowej oraz ze zbiorami towarzyszącego jej Wirtualnego Muzeum Polonii.


Źródło:  https://sites.google.com/uw.edu.pl/10latpbc

Aktualizacja:  2022-03-09 15:24:22