Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego


MINIONA -

Poznań

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Medycznego.

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 16 lipca 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

(Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 17 lipca 2022).

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest poruszenie problematyki dotyczącej  szeroko pojętego prawa medycznego, tak z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Poruszymy zagadnienia prawa medycznego o charakterze krajowym (prawo polskie), europejskim oraz międzynarodowym.  

Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• rozwój telemedycyny w dobie pandemii

• odpowiedzialność za błąd medyczny

• tajemnica lekarska

• brak legalnej definicji błędu medycznego w polskim systemie prawnym 

• odpowiedzialność państwa w zakresie ochrony zdrowia

• zabieg bez zgody pacjenta 

• eksperyment medyczny 

• naruszenie praw pacjenta 

• działanie bez zgody pacjenta

• oświadczenie woli pro futuro

• kontakt lekarza z mediami

• klauzula dobrego samarytanina

• klauzula sumienia

• NFZ oraz systemy innych państw

• i wiele innych!

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE 
UCZESTNICTWO CZYNNE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:  https://forms.gle/78fGAmQof4M24zsz8

• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:

https://tinyurl.com/y4ecxjk3

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 5 lipca 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia  8 lipca 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 lipca 2022 r.➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:

https://forms.gle/pgmPsQs7pea4A79i8

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 9 lipca 2022 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 11 lipca 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem i tematami wystąpień na konferencji)OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą

• 109 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Komitet Naukowy PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów);

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski);

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane mailowo w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)

• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką: motucka@cfasofficial.com 

Do zobaczenia na konferencji! 


Aktualizacja:  2022-03-15