„Poezja kobieca” czy „poezja kobiet” – twórczość polskich autorek XXI wieku


MINIONA -

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Kulturowych Teorii Współczesnej Humanistyki wraz z Pracownią Współczesnych Form Krytycznych mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską, studencko-doktorancką konferencję „Poezja kobieca” czy „poezja kobiet” – twórczość polskich autorek XXI wieku.

Zapraszamy w dniach 16−17 maja 2022 r. do Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polska poezja ostatnich dwudziestu lat coraz wyraźniej przemawia głosem kobiet. Konsekwentna aktywność twórcza współczesnych pisarek mobilizuje do zadania zasadniczego pytania o istotę ich działalności. Warto zatem zastanowić się nad wielowymiarowością aktualnej mapy poetyckiej, pytając o rolę, jaką odgrywa „kobiecość” według samych autorek i w recepcji ich dorobku. Czy kategoria ta nie wymaga nowego ujęcia teoretyczno- i historycznoliterackiego? Jakie inne koncepcje pozwalają ująć poezję współczesnych autorek? Wierzymy, że nasza konferencja stanie się przyczynkiem do uporządkowania tych i wielu innych kwestii.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Festiwalu im. Jacka Łukasiewicza. Pierwszego dnia konferencji odbędzie się wieczorne spotkanie autorskie z Barbarą Klicką. Naszym gościem będzie także dr Jakub Skurtys, który dla referentów wygłosi wykład inauguracyjny.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz sugerowanych bloków tematycznych znajdą Państwo w naszym zaproszeniu: https://bit.ly/3q6PNoo

Harmonogram:
Wypełnione formularze prosimy przesyłać do 24 kwietnia 2022 r. na adres mailowy: kulturoweteoriehumanistyki@gmail.com
Zastrzegamy, że w wypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo do wyboru interesujących ich referatów.

Informację o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu Państwa zgłoszenia prześlemy w terminie do 1 maja 2022 r.

Harmonogramy konferencji oraz Festiwalu im. Jacka Łukasiewicza zostaną ogłoszone najpóźniej 8 maja 2022 r.

Oferujemy przekąski oraz jeden ciepły posiłek – obiad, pierwszego dnia konferencji. Dla osób dojeżdżających przygotowane będą miejsca noclegowe w akademikach Uniwersytetu Wrocławskiego. W razie pytań prosimy o kontakt: kulturoweteoriehumanistyki@gmail.com


Wydarzenie dostępne na FB: https://fb.me/e/2ThfESOYs


Źródło:  https://fb.me/e/2ThfESOYs

Aktualizacja:  2022-03-15 15:24:01