Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?


MINIONA -

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji jest przedstawienie prognoz na nadchodzące dziesięciolecia w oparciu o analizę wydarzeń minionych dekad XXI wieku. Chcemy przyjrzeć się obszarom związanym z polityką wewnętrzną i zagraniczną państw, współczesnymi konfliktami i ich skutkami, szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa, zmianom zachodzącym w stosunkach międzynarodowych, kwestii posthumanizmu oraz wszelkim istotnym transformacjom społecznym, kulturowym i gospodarczym, mającym miejsce we współczesnym świecie.

Spróbujmy wspólnie zastanowić się nad fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi rewolucyjnego charakteru zachodzących dziś zmian, jak i wszelkich możliwych skutków przeobrażeń, których jesteśmy świadkami. 

Proponujemy obrady w ramach następujących paneli tematycznych:

• Skutki współczesnych transformacji kulturowych, technologicznych i gospodarczych;
• Zmiana przez konflikt – koniec postzimnowojennego porządku międzynarodowego?;
• Państwa i narody w procesie zmiany;
• Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa;
• „Świat kończy się jękiem”: obrazy końca, klimat katastrofy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestra­cji: https://forms.office.com/r/ybGKTs5iPU do 15 lipca 2022 r.


Źródło:  http://konferencja2022.wsmip.uni.lodz.pl

Aktualizacja:  2022-03-30