Aspekty kultury popularnej Edycja 4


MINIONA -

Piotrków Trybunalski

W imieniu Zakładu Języka, Literatury i Kultury Angielskiej
oraz Koła Naukowego Anglistów „Keep Calm”
zapraszamy do udziału

 Ogólnopolskiej Naukowo-Studenckiej Konferencji Naukowej

„Aspekty kultury popularnej” - Edycja IV,

która odbędzie się 9 czerwca 2022 r. w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym

 

 Mając świadomość, że żyjemy w niezwykłych, ale i trudnych czasach zauważamy wpływ wydarzeń, które dzieją się każdego dnia na nasze życie prywatne, pracę zawodową i szeroko pojętą i otaczającą nas zewsząd kulturę. W czasach niepokoju niezwykle ważne jest utworzenie platformy umożliwiającej wymianę poglądów między reprezentantami różnych obszarów aktywności naukowej, społecznej i artystycznej. Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego pracowników naukowych, młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich oraz promowanie rozwoju naukowego pracowników akademickich i studentów. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału zapraszamy filologów, historyków, kulturoznawców, przedstawicieli nauk społecznych, pedagogów, antropologów, filozofów i wszystkich, których zainteresowania naukowe wpisują się w szeroko rozumianą tematykę kultury i kultury popularnej. Językami konferencji są język polski i język angielski.

Zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych.

Wystąpienia w formie referatów można zgłaszać do dn. 15 maja 2022 r. na adres email: agnieszka.stanecka@ujk.edu.pl

Opłata konferencyjna wynosi 80 zł


Aktualizacja:  2022-04-06 21:06:51