II Ogólnopolska Konferencja pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".


MINIONA -

Zoom
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!Center For American Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".
?????????????????????
Konferencja odbędzie się w sobotę 9 lipca 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 10 lipca 2022).
???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów społecznych i politycznych XXI wieku przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, politologia, socjologia, filozofia, ekonomia czy kulturoznawstwo.Celem konferencji jest dyskusja na temat najważniejszych tendencji oraz kierunków zmian, która pociągnęły lub pociągną za sobą rozmaite polityczne i społeczne problemy.Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.???????????????????????????????????????????? (????????????????????ł????????????????????) ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????:
• zagrożenia zdrowotne XXI wieku
• wyzwania ekologiczne XXI wieku
• konflikty zbrojne i kryzysy w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku
• działania państw NATO w kontekście wojny na Ukrainie
• powody wybuchów wojen
• stan gospodarczego rozwoju wybranych społeczeństw w XXI wieku
• zmiany technologiczne i tzw. cyberprzestrzeń
• XXI wiek a prawa człowieka
• bieda i bogactwo w XXI wieku
• XXI wiek a walki o surowce naturalne
• problemy handlu i wymiany w XXI wieku
• uchodźczość i migracja ludności
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
???????????? ?????????????????
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????? – ????????????????????????????????????????➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/AHkA8QRLUpTHXT4RA• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3• Zgłoszenia należy dokonać do godz. 23.59 dnia 27 czerwca 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 28 czerwca 2022 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/WVbHVqoqujwGQwBV6• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 4 lipca 2022 r.Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji i tematami wystąpień)
????????Ł???????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 109 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki (lub większej liczby) autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
????????????
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski), zaś certyfikaty cyfrowe w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3
?????????????????????????????
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem konferencji, panem Janem Solarskim: solarski@cfasofficial.com.Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://fb.me/e/5DEDlhR9F

Aktualizacja:  2022-04-06 23:43:06