Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziś idę walczyć mamo … 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”


MINIONA -

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziś idę walczyć mamo … 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego” będzie okazją do przypomnienia tego ważnego zrywu, podczas którego młodzi ludzie szli do walki o godność.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana przede wszystkim do historyków zajmujących się daną epoką, historyków wojskowości, historyków sztuki, badaczy literatury czy malarstwa, archeologów i varsavianistów.

Pokłosiem obrad będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna, zawierające treść wystąpień, zgłoszonych przez prelegentów. To nie tylko znakomity sposób udokumentowania aktualnego stanu badań, ale także dotarcia do możliwie szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematyką Powstania Warszawskiego. Nie przewidujemy honorariów dla autorów referatów zamieszczonych w publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy serdecznie do wygłoszenia krótkich (15 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

- imię i nazwisko autora referatu, względnie – również tytuł naukowy,

- aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,

- krótki abstrakt (do 2000 znaków),

- notę biograficzną (max. 800 słów),

- numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Forma obrad będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń i utrudnień. Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Informujemy, że konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale You tube Muzeum Niepodległości oraz dokumentowana fotografiami zamieszczonymi na stronie Muzeum Niepodległości.

Dziedziny i dyscypliny naukowe: historia, historia sztuki, literaturoznawstwo, filologia polska, językoznawstwo, kulturoznawstwo, archeologia

Słowa kluczowe: historia, nauki humanistyczne, Powstanie Warszawskie, Armia Krajowa, Pokolenie Kolumbów, Warszawa, pamięć, historia

Terminy:

do 8 czerwca 2022 roku – zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: historia@muzeumniepodleglosci.art.pl;

do 30 lipca 2022 roku – nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;

22 czerwca 2022 roku, godzina 9:00 – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziś idę walczyć mamo … 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”

 (Sala Konferencyjna Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62)

do 15 grudnia 2022 roku – wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.


Źródło:  http://www.muzeumniepodleglosci.art.pl

Aktualizacja:  2022-04-07