Mity i stereotypy w języku, literaturze i kulturze [ONLINE] [+PUBLIKACJA]


MINIONA -

Lublin

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mity i stereotypy w języku, literaturze i kulturze”, organizowanej przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydarzenie odbędzie się online, za pośrednictwem platformy MS Teams. Linki do odpowiednich spotkań zostaną przesłane i udostępnione na adresy email podane przy rejestracji poprzez formularz.

Konferencja skierowana jest zarówno do studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych.

Chcemy, by tematyka prezentowanych wystąpień związana była z następującymi dyscyplinami naukowymi:

- językoznawstwo;

- literaturoznawstwo;

- nauki o kulturze i religii.

Jesteśmy także otwarci na inne propozycje, podejmujące problem badawczy, określony w tytule konferencji.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 4 września 2022 r. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez podany link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/BPMnS0Y71e 

Język konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, angielski.

Czas wystąpienia każdego z prelegentów to maksymalnie 15 minut.

Koszt udziału w konferencji i wygłoszenia referatu oraz zgłoszenia tekstu do druku: 100 zł. Numer konta przesłany zostanie w późniejszym terminie, po zamknięciu zgłoszeń.

Udział w konferencji nie jest wymagany do złożenia tekstu do druku. Publikacja wydana zostanie w wydawnictwie z listy ministerialnej. Pod niniejszym linkiem znajdą Państwo wymogi redakcyjne dla tekstów: https://drive.google.com/file/d/192dshH2cw2yDejm1c1L84vVv8LJBKJhN/view?usp=sharing

Planowane jest wydanie zbiorowej publikacji pokonferencyjnej w bieżącym roku kalendarzowym, w przypadku zebrania odpowiedniej liczby tekstów. Autor może zgłosić więcej niż jeden tekst - za każdy kolejny obowiązuje opłata. Wstępny termin na nadesłanie tekstów to 30 września 2022 r.

Wszelkie zaświadczenia wystawiamy w formie elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest przesłanie ich w formie papierowej.

Wszystkie pytania dotyczące konferencji prosimy przesyłać na adres e-mail: samorzad.wf@mail.umcs.pl


Aktualizacja:  2022-05-24