Konteksty kreatywności


MINIONA -

Online

Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej: „Konteksty kreatywności”, która odbędzie się 24 czerwca 2022 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Teams.

Współczesny świat eksponuje kreatywność niemal w każdej dziedzinie życia. Kreatywne myślenie i działanie stały się wręcz wymogami wszelkiej ludzkiej aktywności, które, z założenia, mają ułatwiać naszą egzystencję. Jak pisze Gelb, aby myśleć kreatywnie musimy przede wszystkim „rozwijać ciekawość poznawczą i wytrwałość, uczyć się na błędach i wyostrzać zmysły; konieczne jest także myślenie uwzględniające związki między zjawiskami z różnych dziedzin, łączenie logiki z wyobraźnią oraz akceptacja niepewności”. Interdyscyplinarne ujęcie idei kreatywności umożliwia zatem jej stosowne pogłębienie i zrozumienie. W ramach organizowanej konferencji wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji i dyskusji na temat rozmaitych  aspektów, opcji oraz perspektyw kreatywności, co pozwoli pogłębić znaczenie samego jej fenomenu w różnych dziedzinach kultury i nauki. Do uczestnictwa zachęcamy szczególnie studentów, absolwentów oraz doktorantów kierunków humanistycznych, społecznych oraz artystycznych - filozofów, historyków, antropologów, pedagogów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, muzykologów, literaturoznawców, filologów - a także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. 

Proponowane obszary tematyczne:

- kreatywny umysł,

- kreatywna edukacja,

- kreatywność w literaturze,

- kreatywność w sztuce,

- kreatywność w mediach,

- kreatywność w technologii

Zgłoszenia (w formie dokumentu: pdf, doc/docx) prosimy przesłać na adres: dorota.tymura@mail.umcs.pl do 10 czerwca 2022 roku. W treści dokumentu prosimy zawrzeć:

1. Imię i nazwisko, tytuł referatu, afiliacja;
2. Abstrakt (maksymalnie 1 500 znaków ze spacjami);
3. Numer telefonu i adres e-mail. W tytule maila prosimy wpisać: Konteksty kreatywności.

Czas wystąpienia: 20 min + panel dyskusyjny. Decyzję o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji otrzymają Państwo drogą mailową 13 czerwca 2022 roku.


Aktualizacja:  2022-05-09