LXI Tydzień Filozoficzny: Filozoficzne spory o ludzką wolność. Sesja studencko-doktorancka


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tydzień Filozoficzny to najstarsza w Polsce konferencja ogólnofilozoficzna o charakterze popularyzatorskim, organizowana przez Koło Filozoficzne Studentów KUL corocznie w sposób ciągły od 1958 r. Tegoroczna edycja poświęcona zostanie problemowi ludzkiej wolności, gdyż bezprecedensowa w XXI wieku agresja Rosji na Ukrainę, wydaje się wymagać przemyślenia na nowo znaczenia tego faktu w życiu jednostkowym i społecznym.

 

Wydarzenie zaplanowano na cztery dni, od poniedziałku, 16 maja, do czwartku, 19 maja 2022 r. Tydzień Filozoficzny zakończy dotycząca problemu wolności sesja studencko-doktorancka.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu, które w odbędzie się TYLKO ONLINE. Uczestnictwo w sesji jest bezpłatne. Przewidujemy, że wystąpienie w sesji studencko-doktoranckiej trwać będzie maksymalnie 30 min. (20 min. referat + 10 min. dyskusji = 30 min.).

 

Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego czynnego uczestnictwa w Sesji studencko-doktoranckiej LXIV Tygodnia Filozoficznego pt. Filozoficzne spory o ludzką wolność, która odbędzie się online 19 maja 2022 r.

 

  • Termin zgłaszania abstraktów wystąpień mija 14 maja 2022 r.
  • O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy 15 maja 2022 r.
  • Konferencja odbędzie się w dniach 16-19 maja 2022 r.

  • Więcej informacji na www.kul.pl/tydzien.filozoficzny.
  • Kontakt: lxivtydzienfilozoficzny@gmail.com

Źródło:  http://www.kul.pl/tydzien.filozoficzny

Aktualizacja:  2022-05-13