Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, , bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:

- zjawiska artystyczne;

- nowe technologie (np. w życiu codziennym, medycynie, rozrywce itd.);

- transformacje społeczeństw;

- przemiany w sztuce, kulturze, gospodarce; 

- gadżetomania; 

- konsumpcjonizm XX i XXI wieku; 

- modernizmu a postmodernizm w sztuce i nauce; 

- kulturowe antagonizmy, podziały i różnice;

-  architektura;

- życie w dobie ponowoczesności;

- celebrytyzm;

- media społecznościowe, zjawiska trollingu, hejtu etc.; 

- choroby cywilizacyjne; 

- seksualność ponowoczesna;

- pornografia;

- memy i twórczość internetowa (blogi, vlogi, kanały YouTube, instagram);

- literatura i sztuka a ponowoczesność;

- film, serial, programy telewizji tradycyjne: reality show itd.;

- platformy streamingowe;

- moda i image; kanony urody męskiej i damskiej;

- feminatywy.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pop.ekonferencja@gmail.com mija 13 czerwca 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://popekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-05-13 11:50:39