7. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych


MINIONA -

Online

7. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych to już tradycyjne wydarzenie towarzyszące Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Organizowane w tym roku przez Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z konsorcjum – Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE Młode Forum stanowi pole do dyskusji dla młodych prawników zajmujących się prawem nowych technologii.

Tegoroczna edycja, która odbędzie się 27 września, organizowana jest w modelu online. Z niecierpliwością wyczekujemy możliwości wysłuchania młodych naukowców i praktyków z różnych organizacji!

Tym razem będziemy rozmawiać o:
Transformacji edukacji prawniczej;
Prawnych aspektach wykorzystania nowych technologii w przemyśle 4.0;
Zarządzaniu Internetem;
Mediach w dobie gospodarki cyfrowej.

Obserwujcie wydarzenie, aby otrzymywać kolejne informacje o Forum!

Kolejną tradycją jest możliwość przesłania swojego abstraktu, aby móc powalczyć o wzięcie czynnego udziału w Młodym Forum.

Formularz rejestracyjny: https://tiny.pl/961xr 
Regulamin: https://tiny.pl/961xm 


Źródło:  http://.facebook.com/events/4850067875103362

Aktualizacja:  2022-05-18 22:24:25