Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim"


MINIONA -

Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim”, która odbędzie się w dniach 27–28 października 2022 roku.

Podczas konferencji pragniemy poddać refleksji szerokie rozumienie somatyczności – zarówno na podstawie „literatury pięknej”, jak i literatury dokumentu osobistego (pamiętników, dzienników, korespondencji) oraz innych tekstów kultury (malarstwo, grafika, adaptacje teatralne i filmowe itp.). Interesują nas różne podejścia do cielesności w epoce, między innymi sposoby postrzegania ciała, wiedza o nim czy rozstrzyganie kwestii napięcia między somą a – uprzywilejowanym w romantyzmie – duchem.

Zachęcamy do objęcia refleksją nie tylko romantyzm polski, lecz także romantyzmy europejskie i światowe, w tym w perspektywie porównawczej.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów dotyczących między innymi następujących zagadnień:

– romantyczne rozumienie/postrzeganie ciała,
– redefinicje dualizmu ciała i duszy,
– artykulacje doświadczenia cielesnego,
– ciało jako powłoka duszy, ciało jako świątynia,
– ciało grzeszne – ciało święte,
– ciało w stanie kryzysu (ciało dysfunkcyjne, zdeformowane, chore, cierpiące),
– ciało pamiętające przeszłość, znaki na ciele, ucieleśnienie pamięci,
– metamorfozy ciała,
– przemijalny wymiar ciała, ciało martwe,
– cudze ciało, ciało Innego/Obcego,
– sposoby obrazowania ciała kobiecego i ciała męskiego,
– ciało z perspektywy męskiej – ciało z perspektywy kobiecej,
– queer – cielesne sposoby wyrażania „inności”,
– ciało maskowane, ciało dekorowane,
– uroda i moda romantyczna, sposoby dbania o ciało,
– przejawy cielesności – zmysły, seksualność, erotyzm,
– ucieczka od ciała, wyzbywanie się własnego ciała, przekraczanie ciała i jego granice
– ciało eteryczne, „niedocielesność”,
– ciało jako zwierciadło prawdy, prawda na powierzchni ciała, (naruszenie) kalos kagathos
– ciało jako mechanizm, maszyna,
– ciało a problemy ekonomiczne i społeczne,
– cielesność a romantyczna fantastyka, powieść gotycka, (body) horror, 
– mediacyjność ciała, ciało jako medium,
– wiedza o ciele – rewizja z perspektywy medycznej.

Konferencja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie tematycznym odpowiadającym planowanej sesji. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień przyjmujemy do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://konferencjacielesnoscwromantyzmie.wordpress.com/


Źródło:  https://konferencjacielesnoscwromantyzmie.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-05-27 11:10:58