Ogólnopolska konferencja naukowa online „Rodzina”


MINIONA -

Online

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście. Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

·          kultura wobec rodziny (film, serial, sztuki plastyczne);

·          rodzina w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o rodzinie; metafory i prefiguracje rodziny, rodzina w anegdocie, wspomnienia rodzinne etc.);

·          rodzina w mediach i mediach społecznościowych;

·          psychologia a rodzina;

·          jednostka a rodzina;

·          społeczeństwo a rodzina;

·          dziecko w rodzinie

·          rodzina a edukacja

·          rodziny w różnych kulturach i tradycjach;

·          relacje i związki rodzinne;

·          przemoc a rodzina;

·          rodzina dawniej i współcześnie;

·          transformacje społeczne a rodzina;

·          polityka a rodzina;

·          dzieje rodowe; słynne rody, rodziny królewskie, celebryckie etc.;

·          mitologie i religie a rodzina;

·          filozofia a rodzina;

·          dyskursy dyskryminacji, marginalizacji;

·          archetypy;

·          patriarchat i matriarchat;

·          modele rodzin;

·          rodzina a rodzicielstwo;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rodzina.konferencja@gmail.com mija 5 lipca  2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http://rodzinakonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-06-01 15:12:39