Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematem wiodącym Konferencji będzie interdyscyplinarna problematyka odnosząca się do niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualne problemy i wyzwania związane z podejmowanym tematem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności. W obszarze teoretycznym konferencja ma umożliwić interdyscyplinarną dyskusję nad wyzwaniami i zadaniami związanymi z podejmowanym obszarem. W obszarze praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczającym niepełnosprawności.

Na uwagę zasługuje fakt, że zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy socjologów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką konferencji.

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejmować w dyskusjach:

1.           Niepełnosprawność wczoraj i dziś – różnorodne oblicza braku sprawności

2.           Kiedy niepełnosprawność staje się zadaniem ponad miarę

3.           Człowiek z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności

4.           Funkcjonowanie rodzinne osób z  niepełnosprawnością

5.           Przykłady dobrych praktyk w pracy z osobami z niepełnosprawnością

6.           Osoba z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym i wychowawczym

7.           Kształcenie osób dorosłych z niepełnosprawnością

8.           Możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnościami

9.           Niepełnosprawność, która nie wyklucza

wydawane bedą certyfikaty:

Formularz rejstracyjny :

https://docs.google.com/forms/d/1pg_VS6mIve75ypVvojKKFGO8c8L0JDyIQEZeW2UnQJI/viewform?edit_requested=true

Konferencja odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym.
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Źródło:  http://bon.uksw.edu.pl/konferencja-2022/

Aktualizacja:  2022-07-26