Wszystko O CZUŁOŚCI / Olga Tokarczuk / Konteksty


MINIONA -

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

We współczesnym świecie, dotkniętym pandemią, troskami i niepewnościami społecznymi, proponujemy możliwość dyskusji i ponownego przemyślenia wagi autentycznych EMOCJI w życiu społecznym, w edukacji oraz w innych sferach, takich jak literatura, historia i sztuka, media i kino, a także edukacja. Proponujemy połączenie różnych badań, ekspertyz i idei poprzez pisarstwo współczesnej polskiej pisarki, laureatki Nagrody Nobla, Olgi Tokarczuk. Czytając i interpretując prace Olgi Tokarczuk, zestawiając je z innymi KONTEKSTAMI, chcemy zbadać znaczenie czułości i dobrostanu społecznego we wszystkich sferach życia, coś, co bardzo szeroko rzecz ujmując możemy nazwać Czułością/ Miłością.

Inspiracją dla konferencji i jej tytułu jest amerykańska feministka, teoretyczka kultury i pisarka - bell hooks, która w sposób systematyczny podjęła krytykę najpopularniejszych pojęć miłości w społeczeństwie, historii i dyskursach kulturowych. Jej krytyczne metody, staranność w wytykaniu niesprawiedliwości i nierówności, to coś, co pokazuje w swoich powieściach Olga Tokarczuk.

Zapraszamy na dwie części konferencji: akademicką (17-18.10), zapraszając na przedstawienie referatu oraz dyskusje wokół wykładów gości zaproszonych. Oraz artystyczną (16.10) dedykowaną dla artystów, którzy chcieliby zaprezentować prace, inspirowane twórczością Olgi Tokarczuk.

Część akademicka:

Zapraszamy badaczki i badaczy do zaangażowania się w twórczość Olgi Tokarczuk i zestawiania jej w różnych kontekstach w krytycznym podejściu do zagadnień, takich jak: tożsamość, pochodzenie etniczne i rasa, klasa społeczna, płeć, sztuka, historia, seksualność, środki masowego przekazu, feminizm i inne.

Wracamy do możliwości nowego rozumienia czułości/miłości, co robiła bell hooks w swoich książkach (All About Love: New Visions 1999, także Salvation 2001 i Communion 2002) oraz możliwość zrealizowania idei czułego narratora zaproponowanej przez Olgę Tokarczuk jako sposobu na życie (Czuły narrator, 2021).

Prezentacje i spotkania artystyczne.

Zapraszamy do prezentacji pracy, przedstawienia performansów i dyskusji artystów, których prace mogą być przedstawione 16 w centrum Krakowa.

Zapraszamy do wygłoszenia referatów oraz prac artystycznych, które dotyczą zarówno Olgi Tokarczuk, często w zestawieniu z innymi krytycznymi teoriami, w kontekstach intersekcjonalnych, kulturowych i edukacyjnych, główne obszary zainteresowania to (1) dyskusja o literaturze, historii i sztuce, (2) media i dyskursy audiowizualne i (3) edukacja. Konferencja ma na celu zgromadzenie wielu uczonych i badaczek zainspirowanych twórczością tej pisarki, którzy chcieliby zgłębić problemy współczesnego świata. Wśród możliwych tematów, które chcemy omówić, są:

  • Opowieści o miłości i związane z nimi mity we współczesnej kulturze, inspirowane powieściami Olgi Tokarczuk
  • Dekonstruowanie historii: brak miłości jako źródło totalitaryzmu i faszyzmu, różni autorzy i artyści na tle prozy Olgi Tokarczuk
  • Dekonstrukcja niesprawiedliwości społecznej proponowana przez politykę seksualną w powieściach Olgi Tokarczuk
  • Zakwestionowanie heteronormatywności w narracjach Olgi Tokarczuk
  • Role społeczne jako źródło niesprawiedliwości w dyskursach o uczuciach w powieści Olgi Tokarczuk
  • Edukacja dzieci a czuły narrator w powieściach Olgi Tokarczuk
  • Rola literatury i filozofii we współczesnej edukacji,
  • Edukacja jako nauka bycia wolnym, inspirowana prozą Olgi Tokarczuk
  • Znaczenie reinterpretacji narracji miłosnej w edukacji i w powieściach Olgi Tokarczuk
  • Rasa, pochodzenie etniczne i klasa w miłosnych narracjach, także w powieściach Olgi Tokarczuk

Konferencji towarzyszyć będą gościnne wykłady, happeningi artystyczne i spotkania dyskusyjne, wśród zaproszonych gości są: Agnieszka Holland, Katarzyna Tubylewicz, Bo Persson, Joanna Helander, Agnieszka Smoczyńska.

Planowane są publikacje pokonferencyjne w języku angielskim i polskim.

Rada naukowa konferencji

prof. KAAFM dr hab. Urszula Chowaniec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / odpowiedzialna za panele dotyczące literatury i teorii kultury.

prof. KAAFM dr hab. Marcin Pieniążek, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / prawo

dr Joanna Aksmann,  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / edukacja

dr Anna Taszycka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / film

dr Anna Frątczak, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego/ filozofia

dr Joanna Preizner, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego / historia

dr Anna Chromik, Uniwersytet Pedagogiczny KEN / kulturoznawstwo, sztuka

dr Anna Kowalcze-Pawlik, Łódź University / literaturoznawstwo, przekładoznawstwo

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Zgłoszenia prelegentów przyjmujemy do 1 września 2022 r.
Informacja o zakwalifikowaniu wystapienia do 10 września 2022 r.

Zgłoszenia uczestników biernych przyjmujemy do 30 września 2022 r.


Źródło:  https://konferencjakonteksty.ka.edu.pl/

Aktualizacja:  2022-06-15 15:47:58