Ogólnopolska konferencja naukowa online „W nieznane”


MINIONA -

Online

Enigmatyczny tytuł konferencji to jednocześnie niejako kwintesencja dialogu, do którego chcieliby Państwa zachęcić organizatorzy. Przez „nieznane” rozumieć można przecież tak wiele rzeczy – podróże w niezbadane lub po  prostu nieznane komuś obszary, wyjście ze strefy własnego komfortu, doświadczenie, smakowanie, oglądanie – tego, czego nie poznaliśmy dotąd. To także nieznane zjawiska, niewyjaśnione tajemnice, tajniki odkryć, utajone fakty. Nieznany może być los, przyszłość, a i przeszłość skrywa swoje sekrety. Cały świat wydaje się czasem nieznanym, w którym człowiek porusza się instynktownie, odnajdując swoją rolę, pasję, przeznaczenie… Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję m.in. nad takimi zagadnieniami (nie wykluczając też innych ujęć), jak:

·          nienazwane i nieznane w kulturze (film, serial, muzyka, sztuki plastyczne, komiks, gry wideo);

·          nowatorskie pomysły, odkrycia, wynalazki – historia i współczesność;

·          podróże i wyprawy odkrywcze;

·          odkrycia naukowe;

·          filozofia;

·          psychologia;

·          postęp i cywilizacja;

·          religioznawstwo, mitologie;

·          biografie, historie, perypetie odkrywców i wynalazców czy prekursorów;

·          nieznane losy ludzi, przedmiotów, miejsc;

·          socjologia;

·          wojskowość;

·          media, social media;

·          nowe technologie;

·          przyszłość ludzkości;

·          problemy ekologii;

·          miasta;

·          społeczności, wspólnoty;

·          sekty i kulty;

·          wizje nieznanego i niepoznanego;

·          niewyjaśnione zjawiska.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej, skoro wyruszamy w nieznane.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres nieznane.ekonferencja@gmail.com mija 6 września 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma naukowego „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”(w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  https://nieznaneekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-08-07 22:32:09