4-6 października 2022, Warszawa (ISCIW 2022) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA INNOWACJE - GOSPODARKA 4.0


MINIONA -

Leonardo Royal Hotel
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

PUBLIKACJE (200, 140,100, 75 punktów)

•ROUTLADGE  ECONOMY & BUSINESS
•ENERGIES
•INDIAN JOURNAL OF ECONOMICS & FINANCE
•EUROASIA  BUSINESS & ECONOMICS  SOCIETY

JĘZYKI: POLSKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, NIEMIECKI, PORTUGALSKI
I TURECKI.
Uczestnicy wybierają język prezentacji (możliwość wystąpienia w języku ojczystym)

Wygłoszenie referatu jest równoznaczne z publikacją artykułu - Autor ponosi odpłatność za czasopimo/publikację w sytuacji uzyskania 2,3 pozytywnych recenzji.
Organizatorzy współpracują z w/w czasopismamy (zesyt specjalny itp.).

Sugerowana ematyka konferencji: mile widziane są również referaty na inne istotne tematy...!

Niebieska gospodarka.
Rozwój cyfrowy i czwarta rewolucja przemysłowa.
Fin-Tech w zmieniającym się świecie.
E-commerce i e-biznes. Kryptowaluty i blockchain.
Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna.
Zarządzanie rozwojem nowych produktów i innowacji.
Wspomaganie procesu decyzyjnego w naukach o zarządzaniu i ekonomii.
Technologie informatyczne wspierające podejmowanie decyzji biznesowych.
Marketing w przedsiębiorstwie 4.0.
Zarządzanie w warunkach współczesnej globalizacji – Przemysł 4.0 – kształtowanie relacji gospodarczych i biznesowych.
Rola innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Nowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego w XXI wieku.

Istnieje możliwość napisania artykułu wysokopunktowanego samodzielnie, w parach lub innej konfiguracji. W drugim dniu konferencji zostanie przedstawiona propozycja współpracy zespołowej z różnymi uczelniami międzynarodowymi.

Konferencja będzie zaklasyfikowana jako międzynarodowa - spełniając tym samym odpowiedni współczynnik stosunku prelegentów międzynarodowych do mieszkających na terenie danego kraju.
Ilość miejsc ograniczona.


Źródło:  https://sophiaconferences.wixsite.com/innovation

Aktualizacja:  2022-08-26