Ogólnopolska konferencja naukowa „Fakty i fikcje (edycja 2)”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy? I czy chcemy jej szukać? Czy wobec tego pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb odbiorców. Czym jest fakt, a czym fikcja w takim ujęciu? Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi kategoriami, jak:

·          fakt i fikcja w kulturze dawnej i współczesnej (literatura, teatr, film, serial etc.);

·          fakt i fikcja w mediach i mediach społecznościowych;

·          fikcja szpiegowska;

·          dyskursy historyczne;

·          dyskursy polityczne;

·          dyskursy ekonomiczne;

·          narracje wspomnieniowe, biografie, autobiografie;

·          kreowanie wizerunku;

·          techniki i metody manipulacji;

·          marketing i reklama;

·          kulturowe praktyki zapominania i przypominania;

·          nauka i fakty i fikcje (np. gabinety osobliwości, falsyfikowane dokumenty, fałszywe wyniki badań etc.);

·          tożsamość a falsyfikacja;

·          psychologia fałszu;

·          fałsz a imitacja;

·          konteksty falsyfikacji;

·          iluzje, zafałszowania zmysłowe;

·          fałsz a problemy prawne, społeczne, obyczajowe;

·          fałsz w przysłowiach, związkach frazeologicznych, języku potocznym.

 

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fif.ekonferencja@gmail.com mija 20 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://fifekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-09-07 11:36:21