Ogólnopolska konferencja naukowa „Rzeczy, przedmioty, artefakty”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Żyjemy i istniejemy wśród rzeczy, w ich kontekście, obecności. Są one naszą codziennością, przedmiotami, z którymi obcujemy bez zastanawiania się nad ich wagą czy znaczeniem dla naszego komfortu. To przedmioty codziennego użytku, kuchenne, sprzęty, ubrania etc. Bywają też rzeczy cenne, jak dzieła sztuki, książki, wyroby jubilerskie, przedmioty pożądania. Są przedmioty-fetysze, pamiątki, bibeloty, rzeczy o wartości sentymentalnej. I są też rzeczy zagubione, zniszczone. Jaki jest ich żywot? Historia? Koleje „losu”? Kim są lub byli ich twórcy, właściciele, kolekcjonerzy… Jest i inna perspektywa – perspektywa konsumpcjonizmu, nadmiernego pragnienia posiadania, gromadzenia dóbr (czy potrzebnych?). Ale też przedmioty się odzyskuje, daje się im „drugie życie”. Tematyka jest więc szeroka, toteż organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia m.in., choć nie tylko, takich kwestii:

·          przedmioty dawniej i współcześnie;

·          dzieła sztuki, przedmioty o wartości historycznej, muzealnej etc.;

·          przedmioty w kulturze (film, serial, gry wideo, komiks, literatura etc.);

·          przedmioty naszej codzienności;

·          rzeczy utracone, rzeczy odzyskane;

·          pamiątki, symbole, przedmioty „na szczęście”;

·          „drugie życie” przedmiotów;

·          przedmioty jednorazowe;

·          dobra luksusowe, gadżety;

·          konsumpcjonizm;

·          akcesoria;

·          przedmioty śmiercionośne;

·          sztuka użytkowa;

·          produkcja, jakość, użycie;

·          kryzys a posiadanie;

·          przemysł, rzemieślnictwo, rękodzieło, hobby;

·          zaburzenia: hording, zakupoholizm etc.

·          artefakty kulturowe;

·          technologia, elektronika;

·          motoryzacja;

·          ekonomia;

·          reklama, marketing;

·          ekologia;

·          filozofia;

·          kult religijny, obiekty czci;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres rzecz.ekonferencja@gmail.com mija 4 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://rzeczekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-09-07 11:51:33