„Naród nasz składa się z dwu narodów, które język ust mają wspólny, ale nie język ducha”. W stulecie śmierci pierwszego Prezydenta II Rzeczypospolitej


MINIONA -

Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

100 lat temu Eligiusz Niewiadomski zamordował Gabriela Narutowicza – pierwszego prezydenta odrodzonego państwa polskiego. Był to fakt bez precedensu w historii Polski. Jak do tego doszło, że odrodzona Rzeczpospolita stała się widownią gorszących sporów i nienawiści? Dlaczego jedni wykluczali drugich ze wspólnoty politycznej II Rzeczypospolitej? Dlaczego zabójstwo Narutowicza oburzyło opinię publiczną tylko przez chwilę? Czy Polacy stali się „gotowi na przemoc”? Czy życie polityczno-społeczne od zarania niepodległości było zdeterminowane permanentnymi 
i nierozwiązywalnymi konfliktami? Jaką rolę w ich podsycaniu odgrywały najważniejsze ugrupowania polityczne tamtego okresu? Jaką odpowiedzialność w kreowaniu „atmosfery nienawiści i zawiści” ponosiła ówczesna prasa? Jak wreszcie nacjonalizm, przemoc, polityka strachu czy antysemicka retoryka wpływały na kulturę polityczną w Polsce? Są to tylko przykładowe pytania, na które chcielibyśmy odpowiedzieć podczas organizowanej konferencji.

Początkowe lata II Rzeczpospolitej, gdy na urząd prezydencki wybrano Narutowicza, choć nieźle rozpoznany w literaturze historycznej, ciągle wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Chcielibyśmy jednak, aby nasza konferencja nie zamykała się tylko w ramach II Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że stanie się ona pretekstem do rozważań szerszych o polskiej kulturze politycznej „wczoraj” i „dziś”. Proponujemy zatem spojrzenie zarówno retrospektywne (np. rola romantyzmu w kształtowaniu się kanonu polskiej wyobraźni politycznej), jak i prospektywne (np. rola polityki historycznej w kreowaniu określonej kultury politycznej). Wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać na te zarysowane problemy, serdecznie zapraszamy. 

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia na konferencję wraz z propozycją referatów prosimy kierować wraz 
z załączonym formularzem w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r. na adres: narutowicz.konferencja@gmail.com

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo selekcji referatów. 
O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy Państwa do 18 listopada b.r. 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: przygotowanie materiałów konferencyjnych, publikację recenzowanej monografii pokonferencyjnej, wyżywienie w trakcie konferencji oraz uroczystą kolację. Nie zapewniamy natomiast noclegów. W razie potrzeby sekretarz konferencji pomoże w ich rezerwacji. 

W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce zastrzegamy sobie możliwość zmiany formy konferencji na zdalną, co związane będzie również z obniżeniem wysokości opłaty konferencyjnej.

Szczegółowy program konferencji opublikujemy na stronie internetowej Wydziału Historii UAM po 18 listopada. Poinformujemy o tym także w osobnym komunikacie przesłanym wszystkim zgłoszonym uczestnikom konferencji.

Sekretarz konferencji: dr Anna Chudzińska, e-mail: chudzinska@amu.edu.pl

                                   Serdecznie zapraszamy!


Źródło:  https://historia.amu.edu.pl/strona-glowna

Aktualizacja:  2022-09-12