Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "OSOBA" - ACCEPTANCE, PARTICIPATION, SOCIAL SOLIDARITY - INTERDISCIPLINARY CHALLENGES IN CREATING OF COMMUNITY FOR ALL


MINIONA -

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest skierowana do środowisk akademickich oraz praktyków w Polsce i zagranicą.

Podczas Konferencji będą podejmowane istotne problemy współczesnego świata: akceptacja, partycypacja, solidarność społeczna. Ich rozwinięciem są między innymi przywołane szczegółowe zagadnienia:

  • AKCEPTACJA ‒ tożsamość
  • PARTYCYPACJA ‒ normalizacja, inkluzja, współdziałanie, samorealizacja, zdrowie
  • SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA ‒ prawa człowieka, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, przynależność społeczna

Nawiązują one do ideii uniwersalnych oraz działań Rada Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wreszcie wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju, w którym inkluzja społeczna stanowi kluczowe ogniwo osiągnięcia dobrobytu poszczególnych osób i całych społeczeństw, jest szansą redukcji nierówności społecznych i budowania sprawiedliwego społeczeństwa inkluzyjnego.

Konferencja wpisuje się w obchody roku Marii Grzegorzewskiej i 100-lecia Uczelni, będącej jedną z pierwszych tego rodzaju instytucji na świecie. 

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka - Wsparcie Konferencji naukowych” (DNK/SP/512089/2021).

Pełne informacje są dostępne na stronie konferencji: https://konferencje.aps.edu.pl/osoba/

FB: https://m.facebook.com/profile.php?id=100077423447691

E-mail: konferencja100@aps.edu.pl


Źródło:  http://konferencja100@aps.edu.pl

Aktualizacja:  2022-09-20 12:40:59