Forum Młodych Socjologów


MINIONA -

IFiS PAN
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza wszystkich młodych socjologów (zwłaszcza doktorantów i studentów socjologii) do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, która będzie okazją do przedstawienia swoich: przemyśleń teoretycznych, koncepcji planowanych badań lub ich wyników – w życzliwej atmosferze naukowej, która będzie sprzyjać wymianie poglądów i uzyskiwaniu konstruktywnej informacji zwrotnej oraz nabywaniu doświadczeń w prowadzeniu prezentacji naukowych.

Zapraszamy do udziału w konferencji studentów, doktorantów oraz młodych doktorów ze wszystkich ośrodków akademickich.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie, w dniach 25–26 listopada 2022 r.
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY!

TERMINARZ
3 listopada 2022 r. – zgłoszenia udziału czynnego (z referatem) przez formularz: https://forms.gle/jXtjSaxaUFkeKdRHA
10 listopada 2022 r. – przesłanie do uczestników informacji o przyjęciu referatów
15 listopada 2022 r. – zgłoszenia udziału biernego przez formularz: https://forms.gle/jXtjSaxaUFkeKdRHA
25–26 listopada 2022 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Forum Młodych Socjologów”

KONTAKT I INFORMACJE:
Grzegorz Całek, g.calek@uw.edu.pl

KOMITET HONOROWY
dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW – Dziekan Wydział Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
prof. dr hab. Anna Giza – Dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka – Dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC – Rektor Collegium Civitas
prof. dr hab. Andrzej Rychard – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ks. dr hab. Artur Wysocki, prof. UKSW – Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KOMITET NAUKOWY
dr Marta Cobel-Tokarska – Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Magdalena Dudkiewicz, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna Iwińska – Collegium Civitas
dr Olga A. Kotowska-Wójcik – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Paweł Matuszewski, prof. CC – Collegium Civitas
dr Marta Luty-Michalak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Magdalena Szafranek – Uniwersytet Warszawski
dr Marcin Ślarzyński – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Źródło:  https://www.facebook.com/events/619489316573137

Aktualizacja:  2022-10-06 12:02:14