Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety - dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość”


MINIONA -

Online

„Kobieta”, „kobiecość” współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd.  Niezależnie od perspektywy badawczej organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·         kobiety i kobiecość w kulturze, kultura wobec kobiet (film, serial, literatura, komiks, sztuki plastyczne, gry wideo etc.);

·         kobiety – muzy, boginie, superbohaterki, celebrytki;

·         dyskursy feminizmu;

·         feminatywy;

·         stereotypy i archetypy;

·         cielesność; tożsamość, seksualność;

·         moda;

·         kobiecość dawniej i współcześnie;

·         starzenie się;

·         macierzyństwo;

·         presje społeczne i kulturowe;

·         polityka;

·         dyskursy dyskryminacji, marginalizacji, przemocy;

·         kobiecość kontrowersyjna, napiętnowana;

·         kobiety w religiach i mitologiach;

·         narracje kobiece, a także twórczość kobiet i twórczość dla kobiet;

·         kobieta w przestrzeni zawodowej: np. w akademii, biznesie, służbach mundurowych etc.;

·         społeczne role kobiety;

·         emocje, związki, relacje, rodzina;

·         media, social media;

·         siła, sprzeciw, aktywizm: np.  #MeToo, Ogólnopolski Strajk Kobiet etc.;

·         opozycja kobiecość i męskość;

·         działalność społeczna.

Organizatorzy są otwarci na wieloaspektowe podejście do proponowanych zagadnień. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres kob.ekonferencja@gmail.com mija 22 listopada 2022 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.


Źródło:  http://kdpkkonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-11-12