Ogólnopolska konferencja naukowa „Emigracje”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zarówno współczesne, jak i historyczne dyskursy obfitują w realne i symboliczne zobrazowania emigracji – rozumianej w sposób wieloraki, skomplikowany i będący tematyką bolesną, nierzadko mającą wspólny punkt odniesienia. Może nim być np. manifestująca się w przestrzeni społecznej polityczna potrzeba kreślenia na ogólnoludzkiej mapie siatki granic i stref wpływów, ale też może być rezultatem ekonomicznej, politycznej potrzeby, nierzadko niebędącej jednoznacznym czy łatwym wyborem. Jednocześnie mówi się o  Innym czy obcym, kto przybywając z innej sfery, co często  cementuje m.in. postkolonialny i postzależnościowy podział na wnętrze i zewnętrze. Ponowoczesna nauka może dostrzec w tym problemie potrzebę rozpoczęcia refleksji, opartej tak na zaszłościach historycznych, jak i tych aktualnych. Organizatorom konferencji  zależałoby z tego względu na podjęciu bardzo szerokich rozważań, będących refleksem pojemnej tematyki. Stąd m.in. propozycje:

·         emigracja jako temat kultury – literatura, film, serial, komiks, gry wideo, muzyka, sztuki plastyczne;

·         emigracje – historia i współczesność;

·         ekonomia;

·         polityka;

·         rodzina;

·         psychologia;

·         asymilacja i budowanie muru; getta i gettyzacja, izolacja społeczną / samoizolacja emigrantów;

·         poznanie innego/dialog z Obcym, Drugim; granica między swojskością a obcością

·         tożsamość kulturowa, religijna, etniczna, regionalna etc.;.

·         ruchy migracyjne w kontekstach wielokulturowości: regionu, miasta, kraju;

·         perspektywa emigranta i uchodźcy;

·         emigracje międzynarodowe: trendy, problemy, wyzwania;

·         transnarodowe doświadczenia wspólnotowe;

·         świat w procesie uniformizacji;

·         status społeczny emigrantów i autochtonów;

·         migracje masowe; uchodźstwo;

·         ksenofobią i nacjonalizm;

·         media, social media;

·         emigracja i niechęć.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres mury.konferencja@gmail.com mija 28 listopada 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http://emigekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-11-12