Ogólnopolska konferencja naukowa „Przemoc, agresja - kultura, społeczeństwo, historia”


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Si vis pacem, para bellum – głosi łacińskie przysłowie. Historia jasno wskazuje, iż posiada ono doskonałe odzwierciedlenie w rzeczywistości. Przykłady aktów agresji, przemocowych zachowań motywowanych zazdrością, dyskryminacją czy jeszcze innymi czynnikami, a wreszcie także i pospolitych przejawów przemocy w życiu codziennym można mnożyć. Warto jednak nadmienić, iż istnieją również konflikty, które nieodwracalnie wpłynęły na przestrzeń kultury. Należą do nich choćby wojna trojańska opisana w Illiadzie Homera, walki z Saracenami, których dotyczyła Pieśń o Rolandzie, krucjaty krzyżowe ukazane w takich tekstach, jak Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego czy Królestwo niebieskie w reżyserii Ridleya Scotta, a także obie wojny światowe, stale obecne w popkulturze – w komiksach, grach komputerowych, powieściach, serialach, filmach itd. Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad:

·          przemocą i agresją w kulturze i sztuce –literaturze, filmie, serialu, grach, komiksach, sztukach pięknych;

·          formami agresji i przemocy, doświadczeniem przemocy;

·          zjawiskiem hejtu;

·          psychologia;

·          media, social media;

·          przemoc werbalna;

·          mobbing;

·          przemoc rodzinna, przemoc domowa etc.;

·          przemoc seksualna;

·          walka z przemocą,

·          tortury;

·          przemoc fizycznej i psychicznej, pomoc ofiarom przemocy;

·          przemoc usankcjonowana;

·          konfliktami zbrojnymi etc.

·          przemoc symboliczna;

·          przemoc językowa;

·          ksenofobią, homofobią etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres paks.ekonferencja@gmail.com mija 21 listopada 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  http://paksekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-10-24 13:13:47