POLSKIE BADANIA NAD INDONEZJĄ: W HOŁDZIE DR. JANUSZOWI KAMOCKIEMU


MINIONA -

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

POLSKIE BADANIA NAD INDONEZJĄ: W HOŁDZIE DR. JANUSZOWI KAMOCKIEMU
Ogólnopolska konferencja naukowa
Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie  |  21-22 stycznia 2023 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej Indonezji. Jako ogromny, zróżnicowany i szybko zmieniający się kraj przyciąga i fascynuje coraz wiele osób. Są wśród nich także polscy specjaliści reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania swoich dotychczasowych działań, wymiany myśli oraz inspiracją dla przyszłych projektów badawczych. Zapraszamy szczególnie antropologów, archeologów, etnolingwistów, etnologów, historyków sztuki, muzeologów, muzykologów, teatrologów. Otwarci jesteśmy także na tematy z innych dziedzin. Chcemy rozmawiać między innymi o tym,

·      co jest w Indonezji interesujące dla Polskich badaczy, 

·      czego możemy się w tym kraju nauczyć, 

·      jakie widzimy przed nim wyzwania,

·      co dzięki swoim działaniom pragniemy zatrzymać dla przyszłych pokoleń,

·      jakie indonezyjskie kolekcje znajdują się w Polsce. 

Liczymy, że dzięki konferencji, jako badacze, wzajemnie poznamy siebie i nasze zainteresowania.

Konferencja poświęcona zostanie pamięci dr. Janusza Kamockiego – zmarłego w 2021 r. etnografa i muzealnika, jednego z pierwszych polskich badaczy kultury i sztuki Indonezji, a także wielkiego miłośnika tego kraju. Jego działalność przyczyniła się do powstania Muzeum Azji i Pacyfiku.

Konferencja odbędzie się w kluczowym dla historii Muzeum momencie – po otwarciu ekspozycji stałej, której część stanowi Galeria Indonezyjska prezentująca ok. 400 obiektów oraz w pięćdziesięciolecie powstania Muzeum. Dla uczestników konferencji zostanie zorganizowane oprowadzanie kuratorskie po wystawie.

Oczekujemy na propozycje tematów wystąpień do 30 listopada 2022 r.
Zgłoszenia, wraz z krótkimi abstraktami i biogramami prosimy przesyłać na adres: konferencja@muzeumazji.pl.

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.
Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych i obiady.
Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

Rada Programowa: dr Maria Szymańska-Ilnata, dr Dawid Martin, dr Krzysztof Morawski
Sekretarz konferencji: Katarzyna Czapska
Organizator: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Patron honorowy: Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie
Partnerzy: Stowarzyszenie Polsko-Indonezyjskie „Sahabat”, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


Aktualizacja:  2022-10-26