Konflikty zbrojne a gospodarka rolno-żywnościowa


MINIONA -

Warszawa

Przedstawiciele środowiska naukowego i pozanaukowego będą mieli okazję do przedyskutowania wielowymiarowych aspektów inwazji militarnej Rosji na Ukrainę oraz innych konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich konsekwencji dla sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

  1. Wojny i obronność w historii myśli ekonomicznej
  2. Wpływ wojny na lokalne i globalne rynki produktów i czynników produkcji
  3. Kryzysy energetyczne i żywnościowe wywołane konfliktami zbrojnymi
  4. Migracje zewnętrzne i wewnętrzne podczas konfliktów zbrojnych oraz ich skutki społeczno-gospodarcze
  5. Wojna a zakłócenia łańcucha rolno-spożywczego
  6. Zagrożenia stabilności oraz odporności finansowej podmiotów i sektorów gospodarki wywołane konfliktami militarnymi
  7. Konsekwencje konfliktów zbrojnych dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców
  8. Polityki (ekonomiczne, społeczne i inne) w reakcji na wojnę i jej następstwa

Źródło:  http://keipg.ieif.sggw.pl/konferencje/

Aktualizacja:  2022-11-03 21:17:45