I Kongres Debaty Publicznej


MINIONA -

Centrum Prasowe Foksal
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które zgromadzi osoby i instytucje zainteresowane stanem debaty publicznej i mediów w Polsce. Kongres Debaty Publicznej organizowany jest przez Instytut Dyskursu i Dialogu z okazji 5-lecia istnienia fundacji. Pierwsza edycja organizowana jest pod hasłem: „Powrót do rzetelności! Czy jest możliwy?” Zapraszamy do zgłaszania się do czynnego udziału w tym wydarzeniu.

Celem Kongresu jest wspólne spotkanie naukowców, aktywistów, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu i mediów dla omówienia stanu debaty publicznej.

I Kongres Debaty Publicznej organizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu ma na celu omówienie obecnego stanu debaty publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mediów tradycyjnych, lokalnych obywatelskich i społecznościowych. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji publicznych, świata mediów, dziennikarze, medioznawcy, aktywiści, praktycy działań około-medialnych czy po prostu osoby zainteresowane.

Kongres ma charakter konferencji naukowo-aktywistycznej. Jest to unikalne połączenie namysłu o charakterze akademickim z praktyką działań na rzecz rzetelności w debacie publicznej. Równolegle odbywać się będą panele dyskusyjne z udziałem ciekawych gości, warsztaty oraz sekcje z wygłaszanymi przez Uczestników referatami. Chętnych do wygłoszenia referatu podczas konferencji prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie krótkiego opisu proponowanego wystąpienia, które mieścić się będzie w ramach następujących zagadnień:

·       Rzetelność mediów wczoraj i dziś

·       Edukacja medialna – główne wyzwania

·       Hejt i mowa nienawiści w debacie publicznej

·       Rynek mediów w Polsce – jak wpływa na rzetelność?

·       Kanały na YT i w innych social mediach – nowy wymiar dziennikarstwa?

·       Plemienność w dyskursie medialnym – jedyny kierunek debaty publicznej?

·       Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym informacjom

·       Język debaty publicznej: przemiany, wartości zasady

·       Media lokalne i media obywatelskie – jaka jest dziś ich rola?

·       Rola instytucji publicznych i NGO w dbaniu o rzetelność debaty publicznej

·       Media tradycyjne a media społecznościowe – jakie są dziś relacje między nimi?

·       Komu opłaca się promować rzetelność w debacie publicznej?

Zwieńczeniem Kongresu będzie Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022, w trakcie której już po raz czwarty wręczymy statuetkę dziennikarzowi, któremu Kapituła Konkursu powierzy tytuł Dobrego Dziennikarza 2022. Przewidziane jest przyznanie nagród łącznie w 5. kategoriach. 

Zapraszamy do rejestracji na Kongres z referatem poprzez formularz na stronie Kongresu: indid.pl/i-kongres-debaty-publicznej






Źródło:  https://indid.pl/i-kongres-debaty-publicznej/

Aktualizacja:  2022-11-04