VII Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców "Psych-On"


MINIONA -

Instytut Psychologii UŁ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studenckie Koło Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii wraz z Zakładem Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić na kolejną, siódmą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On”, która odbędzie się 10-11 grudnia 2022r.
Główną ideą przyświecającą naszej działalności od 2016 roku jest umożliwienie przyszłym psychologom, doktorantom oraz pasjonatom psychologii klinicznej i neuropsychologii zaprezentowania wyników badań oraz stworzenie przestrzeni do integracji i wymiany doświadczeń.
W trakcie tegorocznej siódmej już edycji poza sesjami tematycznymi, w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki badań studentów i doktorantów, planujemy interesujące wykłady ekspertów, możliwość prezentacji wyników w formie plakatów oraz towarzyszące konferencji warsztaty. Zapraszamy również do udziału w wieczornym spotkaniu integracyjnym.
Mamy nadzieję, że w tym roku spotkanie będzie jeszcze bardziej ciekawe i twórcze, a towarzyszyć Wam będą tylko pozytywne emocje! 


Źródło:  https://www.facebook.com/events/523914692493351

Aktualizacja:  2022-11-06 14:19:23