Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych


MINIONA -

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum” zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna i tradycyjna w badaniach archeologicznych, historycznych i społeczno-kulturowych, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku.

Rekonstrukcja i archiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących wsie Górnego Śląska stanowi jeden z istotnych projektów badawczych podejmowanych w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Jego realizacja dostarczyła szeregu spostrzeżeń wskazujących na potrzebę analiz interdyscyplinarnych, uwzględniających m.in. badania genetyczne. Dlatego proponujemy refleksję nad genealogią zarówno tradycyjną, jak i genetyczną, zachęcając do analiz i interpretacji z perspektywy antropologii, etnologii, historii, archeologii, nauk przyrodniczych i innych. Zapraszamy do prezentacji różnorodnej problematyki, dla której podstawą lub inspiracją jest genealogia, a więc wyników badań, wskazówek metodologicznych, kontekstów społeczno-kulturowych itd. Przedmiot zainteresowania organizatorów uwzględnia wszelkie obszary, których kanwą jest badanie przeszłości z perspektywy analizy genealogicznych losów człowieka.

Przyszłoroczna konferencja łączy się z obchodami 10-lecia istnienia Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”, które od początku działalności oprócz tradycyjnej genealogii podejmuje zagadnienia związane z genealogią genetyczną. Dowodem tego jest powstały w 2016 roku Project SILESIA. Głównym jego celem jest odkrycie dziedzictwa genetycznego Ślązaków oraz ich potomków. Konferencja będzie okazją do podsumowania wyżej wymienionego projektu oraz omówienia wyników badań licznej grupy rodowitych Ślązaków w ramach Genomicznej Mapy Polski. W związku z jubileuszem GTG „Silius Radicum” przygotowana zostanie także niewielka wystawa przedstawiająca osiągnięcia członków stowarzyszenia w zakresie genealogii genetycznej i tradycyjnej.

Partnerem tegorocznej edycji konferencji jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, który od lat realizuje wielkoskalowe, interdyscyplinarne projekty genomiczne i archeogenomiczne. Ich celem jest m.in. opisanie zmienności genetycznej współczesnych i historycznych społeczności zamieszkujących terytorium Polski. W ramach jednego z projektów powstaje wspomniana wcześniej Genomiczna Mapa Polski. W Instytucie prowadzone są także badania dotyczące pochodzenia dynastii Piastów i społeczeństwa państwa wczesnopiastowskiego.

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 30 minut w przypadku referatów oraz do 15 minut dla komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 10 lutego 2023 roku na adres: bulla@muzeumgpe-chorzow.pl. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 320 zł: 28 lutego 2023 roku (nr konta 38 1050 1243 1000 0010 0000 4091, tytułem: Konferencja – Śladami przeszłości…, imię i nazwisko Prelegenta).

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie marca 2023 roku.

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub dedykowanej podejmowanej problematyce monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 10 maja 2023 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany.


Źródło:  http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/sladami-przeszlosci-genealogia-genetyczna-tradycyjna-w-badaniach-archeologicznych-historycznych-spoleczno-kulturowych/

Aktualizacja:  2022-11-10 10:11:36