Nauki Pomocnicze Historii w badaniach nad XIX oraz XX wiekiem


MINIONA -

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Nauk Pomocniczych Historii KNHS UJ serdecznie zaprasza do udziału w Studencko Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. "Nauki Pomocnicze Historii w badaniach nad XIX oraz XX wiekiem". Konferencja planowana jest na dzień 22 kwietnia (sobota) 2023 roku.

Abstrakty prosimy przesyłać na adres e-mail konferencji nphkonferencja@gmail.com do dnia 4 marca 2023 roku.

Głównym celem konferencji jest walka ze stereotypem ograniczającym pole badawcze Nauk Pomocniczych Historii do tematyki mediewistycznej oraz nowożytniczej. Źródła historyczne oferują tymczasem równie ciekawą perspektywę na dziedzictwo XIX oraz XX stulecia. Dokument, pieczęć, banknot, strój, plakat, pocztówka, czy fotografia - to tylko niektóre inspiracje !

Zapraszamy serdecznie do wspólnego zgłębiania tematyki !

*Konferencja jest projektem wznowionym, który z przyczyn technicznych nie odbył się w maju roku akademickiego 2021/2022.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1316246489110306/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2022-11-12 10:56:25