VIII Lubelska Wiosna Historyczna Online


MINIONA -

Google Meet
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS, Lublin, Polska

ma zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji online pt. „VIII Lubelska Wiosna Historyczna”, która odbędzie się 17 grudnia 2022 r. (sobota) za pośrednictwem komunikatora Google Meet. Trzecia z kolei „Wiosna” online powstaje w nawiązaniu do organizowanej rokrocznie przed 2020 r. majowej konferencji "Lubelskiej Wiosny Historycznej" jako próba dotarcia w obecnych warunkach do jak najszerszego grona młodych badaczy historii.

Przewodnim tematem tegorocznej edycji jest jednostka wobec historii

Zagadnienia wokół których powinny koncentrować się nadsyłane zgłoszenia obejmują między innymi:
- wpływ jednostki na historyczne zmiany,
- znani i mniej znani ludzie oraz ich osiągnięcia,
- „zwykły szary człowiek” i jego niepozorne historie,
- Współtwórcy Historii – ludzie wypełniający swoimi działaniami przesłanie „To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”,
- znaczenie dorobku i starań jednostek na tle zbiorowości,

Oczywiście jesteśmy otwarci na inne proponowane przez Państwo zagadnienia.

Organizatorzy pragną, aby tematyka wystąpień miała charakter interdyscyplinarny, w związku z czym mile widziane będą również spojrzenia z perspektywy badaczy socjologii, antropologii, politologii oraz innych nauk.

Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji online nie powinien przekraczać 20 minut. Przy dużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji referatów i skrócenia czasu ich trwania. Nie przewiduje się możliwości wygłoszenia referatu przez osobę inną niż jego autor. Konferencja z racji swojej formuły jest bezpłatna.
Zapewnienie stabilności połączenia internetowego w dniu zdalnej konferencji na platformie Google Meet wymaga od zatwierdzonego prelegenta posiadania z wyprzedzeniem adresu e-mail na platformie Google, za pomocą którego osoba ta będzie uczestniczyć w konferencji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w postaci pliku na adres:
kolo.historii.knhs@gmail.com

Poniżej link do skopiowania treści formularza w celu samodzielnego wypełnienia:

https://docs.google.com/document/d/1jGfoyy0QHzaWmWtWpZz59mFIjh_5wra1-UBfY128lYc/edit?usp=sharing 

Prelegentom proponujemy darmową pokonferencyjną publikację tekstu swojego referatu w obecnym na liście MEiN studencko-doktoranckim periodyku „Koło Historii” (20 punktów).

Więcej informacji na jego temat znajdą Państwo pod poniższym adresem:
http://www.knhs.umcs.lublin.pl/kh.php

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/817827642769555/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2022-11-13