Czas wspomnień w biografii. Refleksje o przemijaniu, śmierci, miłości i sensie życia - IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”


MINIONA -

Akademia Zamojska, Zamość, ul. Henryka Sienkiewicza 22A (budynek B)
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

ZAKŁAD PEDAGOGIKI

Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej zapraszają do udziału w IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu: „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”.

Temat przewodni konferencji: Czas wspomnień w biografii. Refleksje o przemijaniu, śmierci, miłości i sensie życia

Termin: 7 grudnia 2022 r., godz. 11:00, Zamość, ul. Henryka Sienkiewicza 22A (budynek B)

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów: pedagogiki, historii, literaturoznawstwa, psychologii, socjologii, teologii, filozofii oraz wszystkich pasjonatów biografii.

Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień do 3 grudnia 2022 r. poprzez formularz on-line.

 Program konferencji zostanie przesłany do 6 grudnia 2022 r.

 Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” organizuje IX Ogólnopolską Konferencję dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności”. Należy zaznaczyć, iż z naszym cyklem konferencji wracamy do Państwa po dłuższej przerwie, a także przenosimy naukowe rozważania w nowe miejsce, czyli w mury Akademii Zamojskiej. Po dwuletniej przerwie chcemy Państwa zaprosić do refleksji nad przemijaniem, śmiercią, miłością i sensem życia w kontekście biografii.  

Czas wspomnień w biografii stał się tematem przewodnim konferencji – pragniemy, aby nasze spotkanie było inspiracją do dyskusji nad sensem życia i przemijaniem, znaczeniem śmierci i istoty miłości. Wobec powyższego jesteśmy przekonani, iż refleksja nad proponowaną tematyką przyczyni się do ukazania (auto)biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane.

 

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

v Akt przebaczenia i miłosierdzia drogą do zmiany w biografii

v Miłość przyczyną wzlotu lub upadku w biografii

v Miłość do Boga, człowieka, ojczyzny, przyrody w biografii

v Autorefleksja w obliczu śmierci bliskiej osoby

v Wymiar śmierci w biografii

v Wspomnienia nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób znaczących w życiu

v Wykluczeni społecznie jako umarli za życia

v Śmierć z przyczyn politycznych, jednostki, religijnych, narodowościowych

v Sens życia a choroba, wypadek, niepełnosprawność

v Życie jako podróż / wędrówka

v Wspomnienie spotkań w biografii – spotkanie po latach, z przeszłością, z nową rzeczywistością

v W poszukiwaniu tożsamości

v Wspomnienia zapisane – pamiętniki, listy, fotografie, dzienniki, zapiski w biografii.

 

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W przypadku niespełniania w/w wymogów tematycznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania referatu do wygłoszenia podczas konferencji.

 

Rejestracja do konferencji poprzez poniższy formularz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbi0hRndVpANpvNDcpBLL8EeUsedRjAufEr9ae5J65spxrhQ/viewform?usp=sf_link  

 

Kontakt (pytania i wątpliwości):

dr Katarzyna Sabat (sekretarz konferencji): katarzyna.sabat@akademiazamojska.edu.pl


Źródło:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbi0hRndVpANpvNDcpBLL8EeUsedRjAufEr9ae5J65spxrhQ/viewform?usp=sf_link

Aktualizacja:  2022-11-14 10:47:58