Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Popkultura poza kontekstem 3.0”


MINIONA -

Lublin

Odczuwając potrzebę pogłębienia dyskusji naukowej w zakresie kultury popularnej, zapraszamy Studentów oraz Doktorantów z całej Polski, na trzecią edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Popkultura poza kontekstem”, które odbędzie się 16 grudnia. Wydarzenie odbędzie się w formule zdalnej, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Popkultura bezspornie stanowi bardzo ważną część współczesnej rzeczywistości, natomiast dynamiczny rozwój środowiska społeczno-gospodarczego, powoduje zmiany w jej odbiorze. Dzięki technologii, obszar oddziaływania kultury popularnej stale się rozszerza. Jej wielopoziomowy rozwój wymaga od badaczy, odpowiednich praktyk oraz narzędzi, które umożliwią efektywne badania. Podejmowana przez nas inicjatywa będzie okazją do przedstawienia różnorodnych wątków związanych z popkulturą, z wykorzystaniem wielu podejść naukowych.

Perspektywa interdyscyplinarna pozwoli spojrzeć uczestnikom konferencji na zjawiska związane z popkulturą, przez pryzmat różnych dyscyplin naukowych. Przedmiotem badań referentów mogą być m.in. zagadnienia z obszaru: filmu i serialu, muzyki, gier komputerowych, polityki, prawa, sztuki, literatury, a nawet nauk przyrodniczych. Odmienne podejście do tematu, z pewnością pozwoli zarówno uczestnikom czynnym jak i biernym, wysunąć interesujące wnioski, pobudzić do refleksji a także skonfrontować spostrzeżenia.

Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydawane jest czasopismo studenckie „CONSENSUS – Studenckie Zeszyty Naukowe”, które znajduje się na liście ministerialnej (20 pkt). Zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi i nadsyłania gotowych tekstów na adres redakcji: consensus@mail.umcs.pl

Najważniejsze informacje:

· Zgłoszenia na wydarzenie odbywać się będą za pomocą załączonego formularza Google: https://docs.google.com/forms/d/1M3xnsZX_sFSj68u5DVbVoGSfOvLUZmlX1m_z-4MKMn4

· Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut.

· Językiem przewodnim konferencji będzie język polski.

· Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 grudnia, natomiast informacja o kwalifikacji referatu do uczestnictwa w konferencji zostanie przekazana za pośrednictwem maila do 9 grudnia.

· Program wydarzenia zostanie przesłany do Państwa, 10 grudnia.

· Certyfikaty za udział w konferencji otrzymają TYLKO uczestnicy czynni (wygłaszający referat), do 30 dni od dnia zakończenia konferencji, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

· Pytania prosimy kierować na adres e-mail: kn.produktywni@umcs.pl

· Udział w konferencji jest bezpłatny.


Źródło:  https://fb.me/e/3PRJrkXWg

Aktualizacja:  2022-11-15 10:12:15