OKN: Prawo Holdingowe i Rady Nadzorcze po nowelizacji


MINIONA -

Sala Gamma, Collegium Iuridicum Novum Wydział Prawa i Administracji UAM Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań,
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas” działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Prawo Holdingowe i Rady Nadzorcze po nowelizacji”.Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wejdzie w życie w październiku. Jest to największa reforma prawa handlowego. Wprowadzone zostają m.in. regulacje prawa holdingowego, a także nowe uprawnienia rad nadzorczych. Zmianie ulegają również kwestie związane z odpowiedzialnością zarządu. Prawo holdingowe wpływa również na relacje spółek powiązanych, zwłaszcza w ramach zasad cen transferowych. Tematy i problemy poruszone na konferencji będą miały istotny walor merytoryczny i dostarczą odpowiedzi praktycznych.Do wygłoszenia referatów zapraszamy studentów kierunków prawniczych, aplikantów zawodów prawniczych i doktorantów zainteresowanych tematyką konferencji. Zapraszamy także chętnych w charakterze uczestników biernych, którzy chcą poznać lepiej największa reformę prawa handlowego do tej pory.Konferencja odbędzie się:
9 grudnia 2022 roku, godzina 10:00
Hybrydowo - Wydział Prawa i Administracji UAM Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, oraz na platformie MS Teams
Link do spotkania podany zostanie najpóźniej na dwa dni przed terminem Konferencji.Uczestnictwo czynne - opłata wynosi 30 zł. Dane do przelewu zostaną przekazane po zakwalifikowaniu się na Konferencję.Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umieszczenie w nim abstraktu poprzez link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc3hJRVS8P.../viewform...W przypadku współautorstwa prosimy, aby każdy z prelegentów wypełnił formularz zgłoszeniowy.Abstrakt powinien: liczyć do 250 słów. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut. W przypadku współautorstwa referatu czas na prezentację wynosi 15 minut.Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 25 listopada 2022 r.Uczestnictwo bierne – bezpłatne. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeGsDA9FY.../viewform...Wszelkie pytania można kierować na wskazany adres:knpshirk@gmail.comOrganizatorzy - KNPSHIRK „Societas”


Źródło:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100054382276110&sk=about

Aktualizacja:  2022-11-20