Ścieżki homo religiosus w odczarowanym świecie. Próba rozpoznania - Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe/ STACJONARNIE/ ONLINE


MINIONA -

Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego/ ONLINE - MS Teams
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych US, Szkoła Doktorska US wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprasza wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w V Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. „Ścieżki homo religiosus w odczarowanym świecie. Próba rozpoznania”.

 

Stacjonarnie:

7 grudnia 2022, godz. 16:30 

Instytut Nauk Teologicznych US

ul. Pawła VI 2

 

On-line:

MS Teams

 

Gościnią i ekspertką seminarium będzie p. prof. dr hab. Magdalena Zowczak etnografka, badaczka kultury religijnej i wykładowczyni w Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkanie będzie moderował ks. dr hab. Andrzej Draguła prof. US, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych US.

 

Seminarium Naukowe odbędzie się w formule hybrydowej, jednak tym razem jest nam bardzo miło poinformować, że stacjonarnie w Instytucie Nauk Teologicznych spotkamy się z Panią Profesor, która specjalnie dla nas przyjedzie z Warszawy.

 

Obowiązkowe zapisy do 4 grudnia: https://tiny.pl/wc3kt

 

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia oraz tekst do lektury przed seminarium wraz z nagraniem (przesłane materiały będą podejmowane podczas spotkania) oraz link do wydarzenia on-line.

Za udział w seminarium uczestnicy otrzymują imienny certyfikat.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji: https://tiny.pl/wc32x

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: 

kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl 

lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl 

 

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. 

 

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.

W ramach Laboratorium odbyło się już seminarium naukowe z udziałem:

·      p. prof. Dariusza Kosińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Performatywność w badaniach teologicznych;

·      ks. prof. Mariusza Rosika pt. Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów;

·      p. prof. Jerzego Sojki pt. Interkonfesyjność jako problem metodologii teologicznej;

·      p. prof. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak pt. Nie wszyscy tak samo rozumiemy słowa O potrzebie negocjowania znaczeń wyrazów w komunikacji (religijnej).


Źródło:  https://tiny.pl/wc32x

Aktualizacja:  2022-11-21 12:43:53