Ogólnopolska konferencja naukowa "Ojcostwo"


MINIONA -

online
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jak ważna jest problematyka związana z ojcostwem – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych –  zaświadcza to, że temat ten jest coraz bardziej obecny w życiu codziennym, rozmowach, dyskursach religijnych, politycznych, ekonomicznych ale też i naukowym oraz kulturowym kontekście. Dlatego organizatorzy konferencji chcieliby zaproponować namysł nad takimi kwestiami, jak m.in.:

·          kultura wobec ojcostwa, kulturowe przedstawienia ojca (literatura, film, serial, teatr, sztuki plastyczne etc.);

·          ojcostwo w tekstach literackich (autentyczne i fikcyjne narracje o ojcostwie; metafory i prefiguracje ojcostwa, wspomnienia rodzinne, biografie, autobiografie etc.);

·          ojcostwo w anegdocie i sztuce kabaretowej;

·          media, media społecznościowe;

·          psychologia;

·          doświadczenia jednostkowe;

·          społeczeństwo;

·          relacje ojciec – dziecko;

·          ojcostwo a edukacja

·          ojcostwo w różnych kulturach i tradycjach;

·          relacje i związki rodzinne;

·          relacje patologiczne;

·          ojcostwo dawniej i współcześnie; transformacje społeczne;

·          polityka;

·          mitologie i religie wobec ojca i ojcostwa;

·          filozofia;

·          archetypy;

·          figura ojca;

·          wymiary symboliczne;

·          patriarchat i matriarchat;

·          praca/ życie zawodowe a ojcostwo;

·          modele rodzin; rodzicielstwo.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres oco.eekonferencja@gmail.com mija 8 grudnia 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Źródło:  https://ojcostwoekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2022-11-27