60 lat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Muzyka. Słowa. Konteksty


MINIONA -

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w ciągu ostatnich sześciu dekad wpisał się
w pejzaż polskiej kultury. W świadomości wielu ludzi utrwaliły się przeboje, artyści
i niezapomniane koncerty. Sześćdziesiąta rocznica KFPP w Opolu stanowi doskonałą
okazję do pochylenia się nad jego historyczną spuścizną, ale także teraźniejszością.
Konferencja „60 lat Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Muzyka. Słowa.
Konteksty” będzie doskonałym asumptem do podjęcia akademickiej dyskusji o tym
wydarzeniu. Złożoność samego zjawiska pozwoli nam na przyjęcie zróżnicowanych,
a przez to niezwykle cennych perspektyw badawczych.

Proponowane zagadnienia:

- Historia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu – trwanie czy zmiana?
- Recepcja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
- Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu jako widowisko

- Gatunkowe oblicze KFPP w Opolu (np. big-bit, rock, pop, piosenka poetycka, hip-hop)

- Rola mediów w promocji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
- KFPP w Opolu jako tło biografii artystycznych
- Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu – festiwal repetycji?
- Polityka a KFPP w Opolu
- Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w okresie przemian gospodarczych (pierwsza połowa lat 90. XX wieku)
- KFPP w Opolu a kultura popularna
Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu w perspektywie biznesu muzycznego
- KFPP a pozostałe festiwale muzyczne w Polsce i na świecie
- Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu – kronika polskiej piosenki
- Kulturotwórcza rola KFPP w Opolu

Do udziału w konferencji zapraszamy: kulturoznawców, muzykologów, antropologów,
socjologów, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców oraz badaczy innych
dziedzin zainteresowanych tematem.


Źródło:  https://muzeumpiosenki.pl/aktualnosci/60-lat-krajowego-festiwalu-polskiej-piosenki-w-opolu--muzyka-slowa-konteksty_907.html

Aktualizacja:  2022-11-25