"Współczesne problemy ochrony praw człowieka"


MINIONA -

Warszawa (Online)

Szanowni Państwo,w imieniu Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”.

Chcąc celebrować Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który obchodzony jest 10 grudnia, pragniemy zainicjować dyskusję na temat rozumienia pojęcia praw człowieka we współczesnym świecie a tym samym problemów związanych z ich realizacją, ochroną oraz łamaniem praw człowieka. Do wygłoszenia referatów zapraszamy nie tylko studentów, ale również doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą tematyką ochrony praw człowieka. Liczymy także na obecność w charakterze słuchaczy osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w przedmiocie aktualnych rozważań związanych z zagadnieniem praw człowieka.

Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2022 roku (sobota) o godzinie 10:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Google Meet – link do wydarzenia zostanie zamieszczony w wydarzeniu w późniejszym czasie.Czynny udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz umieszczenie w nim abstraktu poprzez link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe6CxEcDe.../viewform...

Bardzo serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz ekspertów do czynnego udziału w wydarzeniu! Abstrakt powinien liczyć do 200 słów. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdego z prelegentów to 10 minut
Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.Komitet Organizacyjny Konferencji zastrzega sobie prawo do selekcji abstraktów. O zakwalifikowaniu się na Konferencję zostaną Państwo poinformowani drogą mailową w ciągu kilku dni od zakończenia rejestracji. Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu naboru abstraktów.

Osoby zainteresowane udziałem w charakterze słuchacza prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc1nKz04G2.../viewform...

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: knpmipc@gmail.com.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1850368331970688/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_typ

Aktualizacja:  2022-11-27