Świat zamknięty. Filozoficzne spory wokół naturalizmu


MINIONA -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Centrum Transferu Wiedzy KUL, CTW-113
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Serdecznie zapraszamy na XXIV Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, które odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (aula CTW-113) w dniu 9 grudnia (piątek) 2022 roku nt. „Świat zamknięty”. Filozoficzne spory wokół naturalizmu. Zgodnie z zamysłem inicjatorów cyklu – śp. o. prof. M.A. Krąpca OP i śp. ks. prof. A. Maryniarczyka SDB – sympozjum poświęcone jest refleksji nad najważniejszymi problemami filozoficznymi, jak i popularyzowaniu filozofii rozwijanej w KUL.

Tegoroczna debata dotyczyć będzie problemu naturalizmu we współczesnej filozofii i kulturze, który przejawia się w postaci materialistycznej wizji świata i człowieka, przenikającej różne wymiary życia indywidualnego i społecznego cywilizacji zachodniej, nie wyłączając w ostatnich latach także Polski. Skutki materializmu uwidoczniają się m.in. w negowaniu istnienia jakiegokolwiek metafizycznego czy nadprzyrodzonego wymiaru rzeczywistości, a w konsekwencji w redukowaniu życia ludzkiego jedynie do perspektywy doczesnej, zaś samego człowieka wyłącznie do tworu przyrody. Analogicznie do czasów PRL-u, kiedy filozofia na KUL stanowiła znaczące intelektualne antidotum na narzucaną przez marksizm materialistyczną interpretację świata i człowieka, chcemy i dzisiaj – podążając za myślą wybitnych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (m.in. M.A. Krąpca i K. Wojtyły) – podjąć filozoficzny namysł, który ma na celu stawienie czoła współczesnym tendencjom naturalistycznym, znajdującym licznych propagatorów szczególnie wśród reprezentantów kulturowego neomarksizmu czy postmodernizmu. Grono prelegentów stanowią znakomici filozofowie z różnych ośrodków akademickich, dzięki czemu można oczekiwać, że debata będzie miała nie tylko interesujący przebieg, ale także wniesie istotny wkład w dyskusję ze stanowiskami naturalistycznymi.

ŚWIAT ZAMKNIĘTY

Filozoficzne spory wokół naturalizmu

 

9 grudnia (piątek2022

sala CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy KUL)

transmisja online na stronie www.filozofia.kul.pl

 • 10.00 – 10.15 — Otwarcie – Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

 

Świat – prowadzenie: dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

 • 10.15 Wiele twarzy naturalizmu – ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, prof. UPJPII
 • 10.45 Dyskretny urok naturalizmu, czyli o naturalizmie jako wytrychu pojęciowym – prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL)
 • 11.15 Czy jesteśmy skazani na materializm? – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
 • 11.45 Dyskusja

 

 • 12.30 Msza Święta w intencji śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka z okazji 2. rocznicy śmierci – przewodniczy i homilię wygłosi J.E. ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec
 • 13.30 Przerwa na obiad

 

Człowiek – prowadzenie: dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL

 • 14.30 „Człowiek zamknięty”. Problem indywidualizmu i materializmu antropologicznego – bp dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW
 • 15.00 Projekt wiecznego pokoju - spojrzenie krytyczne – prof. dr hab. Aleksander Bobko, Senator RP (URz)
 • 15.30 Człowiek we wspólnocie osób (ujęcie Karola Wojtyły) – prof. dr hab. Jarosław Merecki (Pontificia Università Lateranense, Rzym)
 • 16.00 Dyskusja
 • 16.30 Przerwa na kawę

 

Bóg – prowadzenie: dr hab. Wojciech Daszkiewicz

 • 16.45 Prawda i racjonalność a ateizm: kilka uwag na kanwie współczesnych sporów teistów z ateistami – prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL)
 • 17.15 Bóg czy Natura? – dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
 • 17.45 Dyskusja
 • 18.00 Zamknięcie obrad – ks. dr hab. Tomasz Duma

Źródło:  http://www.filozofia.kul.pl

Aktualizacja:  2022-12-02