I MIĘDZYNARODOWE FORUM CYFROWE - Międzynarodowa konferencja naukowa z publikacją


MINIONA -

Online, Aplikacja Ms Teams

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej w systemie otwartego forum, której celem jest:

  • omówienie szans wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość dydaktyce szkoły wyższej,
  • przedstawienie nowoczesnych metodyk cyfrowych stosowanych w nauce,
  • wskazanie innowacji we własnych technikach badawczo-kształceniowych.


Zmieniający się świat i rozwijająca się przy nim nauka skłaniają do systematycznego samorozwoju oraz uwidoczniają potrzebę wzmacniania kluczowych kompetencji społecznych. Jednymi z podstawowych stają się dziś umiejętności cyfrowe. Wiele nauk przyczynia się do rozwoju cyfrowego lub korzysta z jego dobrodziejstw. Natomiast w  przypadku nauk społecznych czy humanistycznych widoczna jest swoista luka metodologiczna. Skłonieni do refleksji nad przyczynami tego stanu zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, której celem jest zebranie różnych punktów widzenia na szanse i problemy w cyfryzacji badań i  dydaktyki szkoły wyższej.

W duchu cyfryzacji nauki zapraszamy do czynnego i biernego uczestnictwa.
Forum Cyfrowe odbędzie się w formule zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams 24 stycznia 2023 roku. 
Istnieje możliwość opublikowania recenzowanego artykułu pokonferencyjnego w monografii punktowanej.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie konferencji  https://forumcyfrowe.byd.pl

 

Proponowana tematyka wystąpień:
1.     Grywalizacja
2.     E-learning jako nowoczesna forma osiągania efektów uczenia się
3.     Skuteczność e-learningu w naukach humanistycznych i społecznych
4.     Metoda gier dydaktycznych
5.     E-learning i jego praktyczna rola w osiąganiu efektów uczenia się
6.     Narratologia
7.     Metody Data Science w badaniach
8.     Nowoczesne narzędzia cyfrowe w nauce i dydaktyce
9.     Statystyki wykorzystania e- i b-learningu w dydaktyce szkoły wyższej
10.   Gospodarka i społeczeństwo- jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej
11.   Społeczeństwo cyfrowe i humanistyka cyfrowa 
12.   Inne, związane z tematem - jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Zapraszamy serdecznie! 


Źródło:  https://forumcyfrowe.byd.pl

Aktualizacja:  2022-12-07