III Ogólnopolska Konfrencja Naukowa Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe


MINIONA -

Sala 3.1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

Center For European Studies i Center For American Studies we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 20 maja 2023 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 21 maja 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym w wymiarze współczesnym i historycznym – tak w odniesieniu do wątków społecznych i politycznych, jak i ekonomicznych oraz prawnych. Jesteśmy otwarci także na tematy z zakresu teorii i filozofii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.

Celem konferencji jest zatem dyskusja na temat problemów stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego o przekrojowym charakterze. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Bezpieczeństwo międzynarodowe
• Podmioty prawa międzynarodowego wobec kryzysu imigracyjnego
• Współpraca krajów nordyckich, Grupy Wyszehradzkiej czy krajów Półwyspu Bałkańskiego
• Dyplomacja – kiedyś i dziś
• Poszczególne role (prezydent, premier/kancelarz, itd.) w wybranych państwach związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną
• Organizacje międzynarodowe (NATO, ONZ, itd.)
• Społeczno-historyczne uwarunkowania polityki zagranicznej
• Sytuacja polityczna w Europie, Amerykach, Azji i na Bliskim Wschodzie
• Stosunki państw europejskich i Unii Europejskiej z USA
• Stosunki Europy i USA z państwami Ameryki Łacińskiej
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Tożsamość europejska
• Światowe konflikty militarne i cybernetyczne
• "Miękkie" aspekty polityki zagranicznej
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/AkxeP8mnnY3cucV56

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 10 maja 2023 r. (termin nie zostanie przedłużony);

• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 maja 2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 11 maja 2023 r.


➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/QVekXsti2S5ZsH7g7

• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 13 maja 2023 r.Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);

• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;

• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 maja 2023 r. (będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 119 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 149 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konferencji, panią Yaną Sergej, pod adresem sergej@cfasofficial.com

Do zobaczenia na konferencji! 


Źródło:  https://fb.me/e/30LBb8E0x

Aktualizacja:  2022-12-08