XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Ekonomia i nauki społeczne wobec kryzysów XXI wieku”.


MINIONA -

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Jesteś osobą, która interesuje się bieżącymi sprawami społeczno-ekonomicznymi nie tylko w Polsce, ale i na świecie? Chcesz podzielić się z innymi swoją zdobytą wiedzą z tej dziedziny? Masz naukowe zacięcie i interesujesz się naukami społecznymi, a komunikatywność to twoja cecha? Chcesz doświadczyć międzynarodowej i akademickiej atmosfery wydarzenia naukowego? Nie czekaj! Weź udział w naszej Konferencji!

Aby to zrobić wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy:

* Dla osób biorących czynny udział w Konferencji:https://forms.gle/6cadTHYh4q5DJsUh7

* Dla osób biorących bierny udział w Konferencji: https://forms.gle/PzMR4a1xpCxMM26E8

TEMATYKA

Podczas wydarzenia przedstawione zagadnienia nabiorą podmiotowości – kryzysy oraz tematy pokrewne będą przedstawiane w perspektywie młodych badaczy i badaczek, którzy na bieżąco przyglądają się zmianom zachodzącym na świecie. Przyjęta tematyka stanowi obszar zainteresowania wielu dziedzin nauki, dlatego zachęcamy do interdyscyplinarnego podejścia. Tym samym do udziału zapraszamy przedstawicieli oraz przedstawicielki ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, psychologia, prawo, administracja, filozofia czy zarządzanie. 

FORMA 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Udział jest w pełni bezpłatny.

JĘZYK

Referat można wygłosić zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

HARMONOGRAM

Þ 21.01.2023 r. godz. 23:00 - termin przesłania formularza zgłoszeniowego

Þ 25.01.2023 r. godz. 23:00 - termin przesłania abstraktu w formacie programu Word (doc/docx) oraz oświadczenia RODO w formacie pdf (nke@uwr.edu.pl)

Þ 18.02.2023 r. - powiadomienie uczestników o wynikach rekrutacji

Þ 13-17.03.2023r. - Konferencja

Þ 21.04.2023r.godz. 20:00 - termin przesyłania artykułów do recenzji (dla chętnych)

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Dla osób chętnych istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim lub angielskim w pokonferencyjnym tomie czasopisma “Ekonomia - Wroclaw Economic Review”, które znajduje się na liście ministerialnej (70 pkt.). Termin przesyłania artykułów 21.04.2023r. godz. 20:00. Wszystkie teksty zostaną podwójnie zrecenzowane z zastosowaniem ślepej recenzji. Szacowany termin publikacji: 2024 rok. Więcej informacji:https://wuwr.pl/ekon/for-authors 

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

  • w języku polskim: https://fb.me/e/2kDlhmO5Q  

  • w języku angielskim: https://fb.me/e/2sbSXnAoO 


Źródło:  https://fb.me/e/2kDlhmO5Q

Aktualizacja:  2022-12-10