ANIMOWANE, nieANONIMOWE Konferencja o! Polskiej Animacji vol. 2 pod hasłem JAK DZIAŁA ANIMACJA?


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

„Film rysunkowy jest jeszcze zawsze tylko zabawką, służy do humoresek lub dowcipnych reklamek […] Losy jego są na razie takie same jak niegdyś innych wynalazków: prochu, druku. Ale i ta zabawka daje domyślnemu dostateczne wyobrażenie o potężnych możliwościach, tkwiących w tym gatunku filmowym” (K. Irzykowski, 1924). Od pierwszych prób zdefiniowania rozwoju i znaczenia animacji minęło niemal sto lat. Jak pojmujemy ją dzisiaj? Czy retrospektywnie negujemy wcześniejsze próby opisania samego zjawiska i staramy się wypracować nowe strategie badań? Jak działa animacja? Jak funkcjonowała dotychczas? Jaką przyszłość jesteśmy w stanie dla niej nakreślić?  

Konferencja ANIMOWANE, nieANONIMOWE tworzy przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji o animacji pojmowanej nie tylko według klucza autorskiego bądź w kategoriach technicznej lub warsztatowej metody tworzenia sztuki. Jej wielowymiarowy charakter pozwala zwrócić uwagę na instytucjonalną perspektywę produkcji filmu animowanego: działalność państwowych przedsiębiorstw filmowych, firm prywatnych, zależności wynikające ze sposobów dotowania animacji, rozwój przemysłu filmu animowanego i wdrażanie strategii zarządzania. 

Animacja to obszar edukacji, nowe, jak i tradycyjne formy rozpowszechniania (kino, telewizja, streaming), narzędzie propagandowe i marketingowe, pisanie herstorii, działalność osób dawno zapomnianych oraz nigdy niepamiętanych, opracowywanie rewolucyjnych eksperymentów w zakresie estetyki, techniki i technologii. To wreszcie Polska Szkoła Animacji, badania widowni filmowej (dziecięcej i dorosłej), PRL-owska kultura popularna, reinterpretacje klasyków i dorobku kodyfikatorów, spojrzenie wstecz na procesy kształtujące polską animację, by dokonać syntezy dotychczasowych osiągnięć i poddać je krytyce.  

Poza polem produkcji, dystrybucji i kultury animacji organizatorzy nie zamykają się na referaty poświęcone analizie tekstualnej poszczególnych filmów. Za równie wartościowy wkład w dyskusję o funkcjonowaniu animacji uznawane będą także wystąpienia dotyczące zwrotu ku filmoznawstwu: określenie roli współczesnego badacza, zrozumienie pracy krytyka i dostrzeżenie działalności dziennikarskiej. Interesuje nas również przyjmowana i modyfikowana metodyka, którą posługują się paneliści (np. rewizja animacji przez pryzmat badań terenowych, wykorzystanie teorii filmu, adaptacja na grunt filmoznawczy perspektyw prozopograficznej, historiograficznej, ale i koncepcji niestosowanych dotychczas w humanistyce). 

Proponowane obszary tematyczne nie wyczerpują w pełni potencjału badań nad animacją. Służą przede wszystkim za drogowskaz i punkt odniesienia dla kandydatów, dlatego mile widziane będą abstrakty twórczo rozwijające i wykraczające poza przedstawione poniżej kryteria. Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich zainteresowanych animacją i badaczy polskiego filmu animowanego, niezależnie od reprezentowanej dziedziny naukowej. Czekamy na zgłoszenia od filmoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, historyków i ekonomistów. Zaproszenie kierujemy także do literaturoznawców, antropologów, medioznawców, ekspertów z zakresu promocji kultury i sztuki oraz wszystkich osób reprezentujących obszary naukowe niewymienione powyżej. ANIMOWANE, nieANONIMOWE to miejsce otwarte nie tylko dla teoretyków, ale i praktyków – za potrzebny i wartościowy uznajemy głos osób trudniących się animacją na wszelkich możliwych szczeblach realizacji komercyjnych i artystycznych filmów, gier lub projektów nowomedialnych.  

Proponowane obszary tematyczne 

 1. Szklany sufit? Film animowany w obiegu telewizyjnym. 
 2. Alibabki i maszyna do robienia wiatru – dźwięk i muzyka w filmie animowanym.  
 3. Zemsta kinooperatora – zwierzęta w filmie animowanym. 
 4. Spisano na straty. Niezrealizowane filmy i odziedziczone projekty. 
 5. Słowo na ekranie. Animacja jako ekranizacja. 
 6. Trzeci plan animacji – pracownicy below the line i twórcy zapomniani. 
 7. Źródła finansowania produkcji filmowej – jak i dlaczego subsydiujemy animację? 
 8. Animadoc. Między fikcją a prawdą ekranu. 
 9.  Nauka, krytyka, publicystyka. Jak można myśleć, pisać i mówić o animacji?  
 10. Pusta czy pełna sala? Widownia filmu animowanego. 
 11. Fazistki, kostiumerki i nie tylko – kobiety w animacji. 
 12. Sypie się w rękach – jak tworzywo, wyposażenie i przestrzeń kształtują proces twórczy? 
 13. 16mm na 35mm – reanimacja, rekonstrukcja, popularyzacja. 
 14. Cele strategiczne, „pięciolatki”, polityka wytwórni – jak zarządzano animacją? 
 15. Animowane dodatki – potrzeba czy krótkometrażowy balast? 
 16. Peryferia animacji. Amatorstwo, prekursorstwo i kontynuacja.  
 17. Polski film animowany współcześnie. Nowe dzieła i reinterpretacje klasyków. 
 18. Jak uczyć i jak nauczyć się (z) animacji – edukacyjny wymiar filmów animowanych. 
 19. Poranki i wieczorynki. Animacja dla najmłodszych. 
 20. Od Oberhausen do Annecy. Animacja na festiwalach. 

Abstrakty o objętości 200-300 słów można zgłaszać do 30.01.2023 za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/n4TjpetbKafMUxe2A. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie wybranej przez organizatorów. Wszystkie zgłoszenia przejdą formułę ślepej recenzji. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową. Pytania należy kierować na mail: kolonaukowefilmoznawcow.ul@gmail.com. W tytule prosimy o wpisanie nazwy konferencji. Głównym partnerem wydarzenia jest Festiwal Polskiej Animacji O!PLA oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.


Źródło:  https://www.facebook.com/filmoznawczo

Aktualizacja:  2022-12-22