IV Konferecja Limfologiczna: Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023


MINIONA -

Centrum Konferencyjne Novotel Centrum Wrocław
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Limfologiczna PTF organizuje kolejną, IV Konferecję Limfologiczną: „Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023”. Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym we Wrocławiu 24-25 marca 2023.

Tematyka konferencji obejmie aktualne informacje na temat etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych i tłuszczowych. Zaproszeni wybitni eksperci krajowi i zagraniczni podzielą się najnowszymi informacjami dotyczącymi diagnostyki i leczenia obrzęków limfatycznych u dorosłych i dzieci oraz obrzęków tłuszczowych. Będziemy mieli okazję poznać najnowsze odkrycia w genetyce obrzęków limfatycznych i ich wpływ na wybór terapii, a także zapoznać się z nowymi możliwościami terapii obrzęków.

Wśród zaproszonych wykładowców zagranicznych będą między innym: Francesco Boccardo, Pinar Borman, Hakan Brorson, Evangelos Dimakakos, Joseph Harfousche,  Sandro Michelini, Christine Moffat, Arun Rekha, Wiliam Reppici, Stanley Rockson, , FranzJoseph Schingale.

Planujemy również krótkie prezentacje polskich ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem obrzęków limfatycznych. W trakcie konferencji będą organizowane między innymi warsztaty kompresjoterapii, podstaw drenażu limfatycznego, diety ketogennej, limfografii ICG.
Konferencja jest kierowana do lekarzy różnych specjalizacji, którzy są zainteresowani tematyką limfologii oraz do fizjoterapeutów, rehabilitantów a także personelu pielęgniarskiego.


Źródło:  http://www.limfa2023.pl

Aktualizacja:  2023-01-02 23:02:39