Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TRANSGRESJE MATEMATYCZNE


MINIONA -

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Audytorium im. Prof. W. Danka
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Do udziału w konferencji zapraszamy dydaktyków i nauczycieli matematyki oraz przedstawicieli dyscyplin naukowych takich jak filozofia, psychologia i pedagogika, którzy zainteresowani są edukacją matematyczną.

W ramach konferencji proponujemy trzy wiodące zakresy tematyczne:

  1. Kształcenie nauczycieli matematyki - współczesne problemy
  2. Pojęcia matematyczne w nauczaniu matematyki na różnych etapach edukacyjnych
  3. Edukacja matematyczna z perspektywy pogranicza nauk

Jednocześnie pozostajemy otwarci na tematy proponowane przez uczestników.


Źródło:  https://iscmt.up.krakow.pl/V/

Aktualizacja:  2023-01-12 10:05:37