Nowy ład międzynarodowy: struktura stosunków międzynarodowych w dobie kryzysu


MINIONA -

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównym celem konferencji jest przeanalizowanie zmian zachodzących w ładzie międzynarodowym spowodowanych rywalizacją amerykańsko-chińską, rosnącą rolą Indii, wojną w Ukrainie oraz innymi procesami dostrzegalnymi w ostatniej dekadzie. Duży nacisk zostanie położony nie tylko na postrzeganie tych zmian z perspektywy wielkich mocarstw, ale także sposoby adaptacji państw małych i średniej wielkości do zachodzącej transformacji. Ten drugi aspekt będzie kluczowy pod kątem refleksji nad rolą, która Polska powinna przyjąć w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku międzynarodowym.

W trakcie dwóch dni konferencji odbędzie się szereg sesji plenarnych i panelowych, debat oraz wykładów otwartych, w trakcie których naukowcy i eksperci z całej Polski będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań i analiz. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania zarówno indywidualnych wystąpień, jak i propozycji paneli zamkniętych, zawierających co najmniej trzy referaty. Zgłaszane wystąpienia i panele mogą się odnosić do procesów zachodzących zarówno globalnie, jak i w skali regionalnej, bez względu na miejsce ich występowania. Zachęcamy również do zgłaszania referatów do otwartych paneli opracowanych przez pracowników Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu:

·Adaptacja do zmieniającego się ładu międzynarodowego – strategie dla Polski

·Nowy trójkąt strategiczny? Rozwój stosunków między Rosją, Chinami i Indiami

·Reakcje państw obszaru MENA na transformację ładu międzynarodowego

·Wyzwania dla bezpieczeństwa i polityka państw Azji Południowej w warunkach ewoluującego ładu międzynarodowego. Kontekst regionalny i globalny

·Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na rolę państw Zachodu w Azji i Afryce

·Emocje i demokracja: wyzwanie dla liberalnego ładu międzynarodowego. Rola emocji w de(legitymizacji) liberalnego ładu międzynarodowego

·Nowy ład międzynarodowy z Chinami: polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturowe uwarunkowania rozwoju Państwa Środka w świetle rywalizacji strategicznej z USA

 

Referaty oraz propozycje paneli zamkniętych należy wysyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2860xcGjmLozlKiEik0QDUEpVURTNSSDdRWjdTRDVUUkdMNTQxQUhWTkI4VyQlQCN0PWcu

Terminy

11 stycznia 2023 – otwarcie formularza zgłoszeniowego referatów oraz propozycji paneli zamkniętych

12 marca 2023 – ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń

5 kwietnia 2023 – poinformowanie uczestników o przyjęciu zgłoszenia

19 kwietnia 2023 – opublikowanie harmonogramu konferencji

1-2 czerwca 2023 – konferencja

 

Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają przestrzeń do dyskusji oraz napoje i przekąski w przerwach kawowych między panelami.

Liczba przewidzianych wystąpień jest ograniczona. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc referaty zostaną wyselekcjonowane po zasięgnięciu opinii członków Rady Programowej konferencji.

Wszelkie pytania odnośnie konferencji prosimy kierować na adres: event.orient@uj.edu.pl

 

Komitet organizacyjny

·Prof. dr hab. Adam Jelonek

·Dr Magdalena Grela-Chen

·Dr Agata Karbowska

·Mgr Kaja Kałużyńska

·Lic. Zuzanna Rudnicka

·Dr Adrian Brona – sekretarz

 

Rada Programowa konferencji

·Prof. dr hab. Adam Jelonek – przewodniczący

·Dr hab. Joanna Bar, prof. UJ

·Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ

·Dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

·Dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ

·Dr hab. Michał Lubina, prof. UJ

·Dr hab. Łukasz Fyderek

·Dr Rafał Kwieciński

·Dr Michał Lipa

·Dr Artur Skorek


Źródło:  https://orient.uj.edu.pl/nowy-lad

Aktualizacja:  2023-01-31