II Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego


MINIONA -

Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Prawa Medycznego.

Kongres Prawa Medycznego objęty jest patronatem przez:
- Wielkopolską Izbę Lekarską
- Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
-Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w w Częstochowie
- Szczecińska Izba Pielęgniarek i PołożnychKIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 15 lipca 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 16 lipca 2023.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Kongresu jest poruszenie problematyki dotyczącej szeroko pojętego prawa medycznego, tak z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.Poruszymy zagadnienia prawa medycznego o charakterze krajowym (prawo polskie), europejskim oraz międzynarodowym. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• rozwój telemedycyny w dobie pandemii
• odpowiedzialność za błąd medyczny
• tajemnica lekarska
• brak legalnej definicji błędu medycznego w polskim systemie prawnym 
• odpowiedzialność państwa w zakresie ochrony zdrowia
• zabieg bez zgody pacjenta 
• eksperyment medyczny 
• naruszenie praw pacjenta 
• działanie bez zgody pacjenta
• oświadczenie woli pro futuro
• kontakt lekarza z mediami
• klauzula dobrego samarytanina
• klauzula sumienia
• NFZ oraz systemy innych państw
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w Kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

• dr Agnieszka Wojcieszak-John (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

• mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) – Członek Komitetu Naukowego.

• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/1Xj5AF7MLKKZtK23A 
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 4 lipca 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej

– opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 lipca 2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 lipca 2023 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/MXKPw3HnnJRnKMmX8 
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 8 lipca 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 10 lipca 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych)
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Ogólnopolski Kongres Prawa Medycznego”*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA:
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Konferencji, Pani Marty Motuckiej na adres e-mail: motucka@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/870676310596226

Aktualizacja:  2023-06-26