VII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki ECONFTOUR 2023


MINIONA -

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

VII Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej
Konferencji Naukowej Turystyki

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w dniach

13-14 kwietnia 2023 roku

w Poznaniu

Celem siódmej edycji cyklicznej konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce, upowszechnienie wyników badań oraz integracja środowiska studenckiego oraz doktorantów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką turystyki.

W programie Konferencji planowane są wystąpienia studentów i doktorantów – uczestników wydarzenia. Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję przedstawić w formie prezentacji wybrane problemy wpisujące się w tematykę Konferencji.

Referaty w języku polskim lub angielskim po otrzymaniu pozytywnych recenzji ukażą się w czasopiśmie "Studia Periegetica" za 40 punktów (wg listy MEiN 2022)

W ramach konferencji odbędzie się konkurs na "Najlepszy artykuł studencki" oraz "Najlepszy artykuł doktorancki".

Link do rejestracji

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=du5jxa5LoEatEBOSk9IEpS- TaNhJHu5Fp5Vnu4hv799UM0MxSEtCWTFGTUZMTVhYSEJHOUNPNFFVRyQlQCN0PWcu

Tematyka artykułów:

Zagadnienia tematyczne konferencji powinny dotyczyć obszarów turystyki, ekonomiki usług,
zarządzania turystyką, krajoznawstwa oraz kultury fizycznej, w tym między innymi:
• Marketing i branding w turystyce
• Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
• Procesy decyzyjne i doświadczenia nabywców na rynku turystycznym
• Targi, kongresy, festiwale i inne wydarzenia (eventy)
• Rozwój zrównoważony
• Nowe technologie na rynku turystycznym
• Krajoznawcze aspekty rozwoju turystyki
• Rekreacja w rozwoju człowieka i branży turystycznej
• Innowacje w turystyce

Komitet naukowy konferencji:

• dr hab. Krzysztof Borodako, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• dr hab. Katarzyna Czernerk-Marszałek, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Natalia Latuszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr Marcin Olszewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• dr Paweł Piotrowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• dr Michał Rudnicki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• dr Piotr Zawadzki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ważne terminy

Do 31 stycznia 2023 r. - Nadsyłanie zgłoszeń z abstraktem referatu
Do 7 lutego 2023 r. - Akceptacja tematu referatu
Do 28 lutego 2023 r. - Przesyłanie pełnych wersji referatów
Do 28 marca 2023 r. - Termin wpłat

Terminy wnoszenia opłat:

OPŁATA WCZESNA (do 14 lutego 2023 r.) - 385 zł

OPŁATA STANDARDOWA (do 28 lutego 2023 r.) - 420 zł

OPŁATA PÓŹNA (do 14 marca 2023 r.) - 450 zł

Kontakt
Organizator Lokalny Konferencji:
Studenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
e-Mail: uepexplorers@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Explorers.SCBT


Źródło:  http://www.econftour2023.ue.poznan.pl

Aktualizacja:  2023-01-31